+1-800-997-1228
اطلاعات رواديد

رواديد مهاجر

رواديد مهاجر چيست؟

رواديد مهاجر اتباع خارجی را قادر می سازد تا بدون هيچ یک از محدودیت های مرتبط باروادید غیر مهاجرتی برای زندگی و کار به ایالات متحده مهاجرت كنند. در صورتی که مهاجران بتوانند نشان دهند که معیارهای يك دسته از رواديدهاي مهاجر را بر اساس اشتغال خاص كسب كرده اند، مقیم دائم ایالات متحده مي شوند و گرين كارت به آنها تعلق مي گيرد. رواديدهاي مهاجر بر اساس موارد زير اعطا مي شوند: روابط خانوادگی، اشتغال، پناهندگی یا انتخاب در قرعه کشی رواديد متنوع.

رواديد مهاجر مبتني بر خانواده (FB)

بسیاری از مهاجران با اخذ گرين كارت از طریق حمایت يك شهروند امريكايي، یا عضو خانواده مقیم دائم قانونی، مقيم دائم ایالات متحده مي شوند. مهاجراني که اعضای بلافصل خانواده آنها شهروندان امريكايي هستند، واجد شرایط درخواست رواديد مبتنی بر خانواده مي باشند. اين اعضای بلافصل خانواده عبارتند از همسر، فرزندان مجرد زیر 21 سال، یا پدر و مادر. همسران برای رواديد IR-1، فرزندان مجرد برای رواديد IR-2، و پدر و مادر شهروند امريكايي براي رواديد IR-5 درخواست مي كنند. رواديدهاي IR-3 برای کودکان یتیم به فرزندي قبول شده در خارج و رواديد IR-4 برای یتیماني كه به فرزندي پذیرفته خواهند شد مي باشد. اگر متقاضی رواديد در حال حاضر ساکن ایالات متحده باشد، آنگاه روند درخواست از طریق اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) انجام مي شود. ابتدا عضو خانواده بلافصل شهروند امريكايي باید یک دادخواست I-130 واصل کند. به محض این که دادخواست توسط USCIS تأييد شد، متقاضی یک دادخواست I-485 را برای تبدیل شدن به یک مقيم دائم واصل مي نمايد. در صورتي كه متقاضی در داخل ایالات متحده زندگی نمي كند باید درخواستي را به وزارت امور خارجه واصل نمايد. پس از تأييد I-130، درخواست به مرکز رواديد ملی وزارت امور خارجه فرستاده مي شود. آنگاه متقاضی ملزم به شرکت در یک مصاحبه در کنسولگری یا سفارت ایالات متحده واقع در کشور متقاضی مي باشد.

رواديد مهاجر اولويت خانواده

اعضای خانواده شهروندان امریکایی حتی اگر اعضای بلافصل خانواده هم نباشند نيز مي توانند واجد شرایط دریافت اقامت دائم شوند. اعضای خانواده غير درجه اول كه ممکن است واجد شرایط باشند عبارتند از فرزندان مجرد بیش از 21 سال، فرزندان متأهل در هر سنی، و خواهر و برادر یک شهروند امريكايي. فرزندان مجرد برای یک رواديد اولویت اول خانواده (رواديد F-1)، فرزندان متأهل برای اولویت سوم خانواده (رواديد F-3)، و خواهر و برادرها برای یک رواديد اولویت چهارم خانواده (رواديد F-4) درخواست مي دهند. بر خلاف رواديدهاي خويشاوندان بلافصل، يك سقف سالانه براي تعداد رواديدهاي اولويت خانواده وجود دارد. سقف F-1 23,400 رواديد، سقف F-3 23,400 رواديد، و سقف F-4 65,000 رواديد مي باشد.

فرایند درخواست برای اعضای خانواده غیر درجه اول نيز همانند درخواست اقامت دائم برای اعضای بلافصل خانواده است. ابتدا شهروند امريكايي درخواست دهنده باید يك درخواست I-130 را واصل نمايد. سپس متقاضی در صورتی که در حال حاضر در ایالات متحده زندگی می کند باید يك I-485 را براي تنظیم وضعیت خود واصل كند. اگر آنها خارج از ایالات متحده زندگی می کنند، درخواست آنها از طریق مرکز رواديد ملی وزارت امور خارجه پردازش شده و آنها باید در يك مصاحبه در سفارت یا کنسولگری ایالات متحده واقع در کشور متقاضی شركت كنند.

رواديد عضو خانواده مقيم دائم

اعضای خانواده ساکنان دائمی ایالات متحده نیز مي توانند واجد شرایط تبدیل شدن به مقيم دائم با اخذ رواديد مهاجر از طریق دسته بندی FB-2 شوند. کسانی که می توانند برای رواديد F-2 درخواست كنند عبارتند از همسر، فرزندان صغیر و فرزندان مجرد بالای 21 سال ساکنان دائمی قانونی ایالات متحده. سقف سالانه تعداد متقاضیان رواديد F-2 114,200 مي باشد و حداقل 77 درصد از این رواديدها برای فرزندان صغير و همسران دارندگان اقامت دائم می باشد. روند درخواست برای متقاضیان رواديد F-1 همانند دیگر رواديدهاي اولویت خانواده مي باشد. خويشاوند مقيم دائم باید ابتدا يك درخواست I-130 واصل كند. اگر متقاضی رواديد F-2 در ایالات متحده زندگی می کند، یک درخواست I-485 براي اخذ گرين كارت خود واصل مي كند. اگر متقاضی رواديد F-2 خارج از ایالات متحده زندگی می کند، باید پس از تأييد I-130 فرايند امور کنسولی وزارت امور خارجه را طي كنند.

برنامه رواديد مهاجر متنوع (قرعه کشی رواديد ایالات متحده)

رواديد اقامت دائم از طریقبرنامه رواديد مهاجر متنوع ایالات متحده نیز به متقاضیان خارجی واگذار مي شود. برنامه رواديد مهاجر متنوع، روادیدهایی را براي متقاضیان از کشورهایی که داراي نرخ های پایین مهاجرت به ایالات متحده هستند فراهم مي كند. بنابراین، متقاضیان از کشورهایی که در پنج سال گذشته بیش از 50,000 مهاجر را به ایالات متحده فرستاده باشند واجد شرایط برنامه رواديد مهاجر متنوع نمي باشند. کشورهایی که در حال حاضر فاقد شرایط لازم برای برنامه رواديد مهاجر متنوع مي باشند عبارتند از:

بنگلادش

هند

برزیل

جامائیکا

کانادا

مکزیک

چین (متولدین سرزمین اصلی)

پاکستان

کلمبیا

پرو

جمهوری دومینیکن

فیلیپین

اکوادور

کره جنوبی

السالوادور

بریتانیا (به جز ایرلند شمالی)

گواتمالا

ویتنام

هائیتی

 

یک برنامه رايانه اي متقاضیان را به طور تصادفی انتخاب مي كند، که پس از آن یک رواديد مهاجرتی DV دریافت مي كنند. در سال مالی 2013، در مجموع 50,000 رواديد موجود مي باشد. برای واجد شرایط برنامه رواديد متنوع بودن، متقاضی باید از یک کشور واجد شرایط باشد و همچنين باید یا تجربه آموزشي یا تجربه کاري مورد نیاز را داشته باشد. الزامات آموزشي مستلزم تکمیل دوره هاي 12 ساله آموزش ابتدایی و متوسطه است. الزامات کاري مستلزم دو سال تجربه کاری در شغلی که نیاز به حداقل دو سال آموزش یا تجربه دارد مي باشد. برای اخذ شرایط برنامه رواديد متنوع، متقاضیان باید يك E-DV الکترونیکی را همراه با يك عکس دیجیتال به وب سایت برنامه متنوع وزارت امور خارجه ارسال نمايند. هیچ هزینه ای برای ورود به برنامه رواديد متنوع وجود ندارد.

رواديدهاي مهاجر بر اساس استخدام

اتباع خارجی نیز مي توانند از طریق تأييد يكرواديد مهاجر مبتنی بر استخدام، مقيم دائم ایالات متحده شوند. رواديدهاي مهاجر مبتني بر استخدام برای کارگران خارجی می باشد که برای مقاصد استخدامی به ایالات متحده مهاجرت مي كنند. رواديد مهاجر مبتني بر استخدام برای کارگران ماهر، کارگران غیر ماهر، سرمایه گذاران، و دیگر کارگران تخصصی موجود مي باشد. USCIS هر ساله حدود 140,000 رواديد مهاجر مبتني بر استخدام را در دسترس قرار مي دهد. براي کسب اطلاعات بیشتر در مورد پنج دسته مختلف از رواديد هاي مهاجر مبتنی بر استخدام به صفحه رواديدهای مبتنی بر استخدام ما مراجعه فرماييد.

نظر خود را اضافه كنيد

با استفاده از فیس بوک خود یک پیغام بگذارید شرایط استفاده و سیاست شخصی. اسم فیس بوک شما,عکس ; سایر اطلاعات شخصی شما که در معرض عموم در فیس بوک می باشد با گذاشتن این پیغام به اشتراک گذاشته می شود.