+1-800-997-1228
اطلاعات رواديد

روادیدهای مبتنی بر اشتغال

روادیدهای مهاجرتی مبتنی براشتغال

کارگران خارجی با روادید مهاجرتی مبتنی بر اشتغال (روادید EB) می توانند به طور دائم به ایالات متحده مهاجرت کنند. دفترخدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) هر ساله حدود 140.000 روادید مبتنی براشتغال در اختیار کارگران مهاجر می گذارد. روادیدهای مهاجرتی مبتنی بر اشتغال برخلاف روادیدهای غیرمهاجرمبنای اولیه تقاضا برای اقامت دائم قانونی در ایالات متحده را در اختیار متقاضیان قرار می دهد. اتباع خارجی پس از پنج سال اقامت دائم قانونی می توانند تقاضای شهروندی ایالات متحده کنند. بنابراین، کارگران خارجی، فرزندان و همسران آنها ممکن است اگر واجد شرایط یکی از پنج دسته روادید مبتنی بر اشتغال باشند به طور دائم در ایالات متحده زندگی و کار کنند. پنج دسته روادید EB شامل اولویت اول اشتغال ( روادید EB-1)، اولویت دوم اشتغال (روادید EB-2)، اولویت سوم اشتغال ( روادید EB-3)، اولویت چهارم اشتغال (روادید EB-4)، و اولویت پنجم اشتغال ( روادید EB-5) است. زمان فرآیند هر یک از این دسته ها بسته به مورد برای هرمورد شخصی متفاوت است. < "center" = align p> انواع روادید مبتنی بر اشتغال

نوع روادید

واجد شرایط کردن کارگران

 

EB-1A

کارگران با تواناییهای فوق العاده

 

EB-1B

پژوهشگران یا اساتید برجسته خارجی

 

EB-1C

مدیران و مدیران اجرایی است که از شرکت های چند ملیتی منتقل شده اند

 

EB-2

& ;bull متخصصین با پیشنهاد کاراز آمریکا با مدارج عالیه ;
• کارگران با پیشنهاد کار از آمریکا با توانایی فوق العاده
• کارگران با توانایی فوق العاده یا مدارج عالیه که مهاجرت آنها در جهت منافع ملی است

EB-3

& ;bull کارگران حرفه ای;
&bull کارگران متخصص<; br /> &bull کارگران غیرمتخصص

EB-4

کارگران دینی

EB-5

سرمایه گذاران مهاجر

EB-1روادید مهاجرت

اولویت اول اشتغال ( روادید EB-1) مختص افرادی است که به عنوان کارگران ارجح برگزیده شده اند. روادیدهای EB-1 سه دسته هستند. EB-1A برای افرادی است که توانایی فوق العاده ای در ورزش، تحصیلات، تجارت، هنر، و یا علم دارند. متقاضیان EB-1A باید مدارک و شواهد کافی داشته باشند که اثبات کند آنها به خاطر دستاوردهای خود مورد تشویق بسیاری قرار گرفته اند. روادید EB-1B مختص پژوهشگران یا استادان برجسته است. متقاضیان روادید EB-1B باید مورد قدردانی بین المللی قرار گرفته باشند و حداقل سه سال سابقه پژوهش یا آموزش داشته باشد.روادید EB-1C مختص مدیران عامل یا مدیران چند ملیتی است. متقاضیان EB-1C باید حداقل یک سال از سه سال گذشته را در استخدام پدر و مادرخود در خارج از کشور، شعبه، شرکت وابسته و یا زیرمجموعه کارفرمای آمریکایی بوده و نقش های مدیریتی و یا اجرایی داشته اند. روادید الویت کارگری سالانه 28.6 درصد کلیه روادیدهای مبتنی بر اشتغال را تشکیل می دهد. روادید EB-1 به ندرت فراتر ازحد میزان تعیین شده می رود و در نتیجه این دسته به ندرت متراکم می شود.

EB-2روادید مهاجرتی

(

الویت دوم اشتغال (روادید EB-2) مختص کارگران خارجی است که دارای مدارج عالیه و یا توانایی فوق العاده هستند و مهاجرت آنها در جهت منافع ملی است. تقریبا 28.6 درصدروادیدهای مبتنی براشتغال به متقاضیان روادید EB-2 اختصاص یافته است. متقاضیان چینی و هندی به خاطرتقاضای بیش از حد در دسته بندی EB-2 مدت طولانی در انتظار می مانند.

متخصصین با مدارج عالیه که از طریق روند بررسی برنامه مدیریت الترونیکی (PERM) تقاضا می کنند، یک روند سه مرحله ای را می گذرانند:

  1. کارفرما درخواست گواهینامه کاررا به وزارت کار ( که معمولا پرم به آن اطلاق می شود) تسلیم می کند.هنگامیکه پرم پذیرفته شد، کارفرما فرم تقاضای مهاجرت 140-I که فرم تقاضا برای کارگر بیگانه است را به دفتر خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) تسلیم می کند.
  2. اگر تاریخ الویت آنها به روز است، کارمند در صورتی که در ایالات متحده باشد فرم درخواست 485-I یا فرم تنظیم وضعیت را تسلیم می کند. اگر کارمند خارج از کشور باشد، از طریق کنسولگری درخواست روادید مهاجرت می کند که مراحل آن از طریق مرکزروادید ملی انجام می گیرد.

بیگانگان با تواناییهای فوق العاده که مهاجرتشان در جهت منافع ملی است.

برای احتراز شرایط در این زیرشاخه، متقاضی باید نشان دهد که مهاجرت او به ایالات متحده به دلیل توانایی های فوقالعاده او در علوم، هنر، و یا تجارت احتمالا به نفع اقتصاد، منافع فرهنگی ، آموزشی و یا رفاهی ایالات متحده خواهد بود. کسب شرایط لازم در این دسته الزام کارفرما برای پر کردن فرم پرم از جانب کارمند را کاهش می دهد. متقاضیان یا می تواند کفیل خود باشند و یا از طریق کارفرمای خود درخواست معافیت از منافع ملی را کنند. نیازی نیست این متقاضی به وزارت کار برود و فقط کافی است فرم 140-I وفرم تنظیم موقعیت یا روند کنسولی را برای دریافت کارت سبز به بخش خدمات تابعیت و مهاجرت به ایالات متحده تسلیم کند.

EB-3روادید مهاجرت

اولویت سوم اشتغال (روادید EB-3) مختص کارگران متخصص، غیرمتخصص و افراد حرفه ای است. روادید EB-3 برای افراد حرفه ای است که حرفه شان نیازمند حداقل یک مدرک چهارساله ی کالج یا دانشگاهی است، کارگران متخصصی که دو سال آموزش شغلی دیده اند و یا تجربه کاری دارند و یا خاص کارگران غیرمتخصصی است که مشاغل غیر فصلی که نیاز به کمتر از دو سال آموزش حرفه ای و یا تجربه کاری دارند را به عهده خواهند گرفت. همه متقاضیان EB-3 باید گواهی کار از وزارت کار ایالات متحده (PERM) را کسب کنند. مانند روادید EB-1 و EB-2، 28.6 درصد همه روادیدهای مبتنی بر اشتغال برای دسته راوادید EB-3 درنظرگرفته می شوند. متقاضیان EB-3 با تراکم تقاضای قابل ملاحظه ای مواجه هستند. در حقیقت متقاضیانی که از برخی کشورها مانند هند و چین هستند باید زمانی نزدیک به 10 سال در انتظار باشند.

EB-4 روادید

اولویت چهارم اشتغال (روادید EB-4) برای مهاجرین خاص در نظر گرفته شده است. اکثر این روادید ها به کارگران دینی اختصاص می یابد. با این حال، روادید EB-4 نیز برای کارمندان رادیو و تلویزیون، مترجمان عراقی یا افغانی، پزشکان، افراد نظامی، سازمان های بین المللی کارگری، کارمندان منطقه کانال پاناما،عراقی هایی که ایالات متحده را یاری کرده اند، و کارکنان بازنشسته ناتو اختصاص یافته است. تقریبا 7 درصد کلیه روادیدهای مبتنی بر اشتغال در دنیا به مهاجرین خاص EB-4 اختصاص یافته است. روادید های EB-4 بسیار مورد استفاده قرار نمی گیرند و سهمیه EB-4 به حد نصاب می رسد. در واقع، بسیاری ازروادیدهای EB-4 در پایان سال مالی میان دیگر دسته های روادید مبتنی بر اشتغال توزیع می شود تا از دست نروند.

روادید EB-5

اولویت پنجم اشتغال ( روادید EB-5) به سرمایه گذاران خارجی اختصاص یافته است. متقاضیان روادید EB-5 باید در یک نهاد کسب و کار آمریکایی که حداقل 10 شغل تمام وقت ایجاد می کند سرمایه گذاری کنند. متقاضیان روادید EB-5 باید یا 500,000 دلار یا 1 میلیون دلارسرمایه دریک شرکت تجاری آمریکایی سرمایه گذاری کنند. شرایط سرمایه مورد نیاز بستگی به جایی دارد که شرکت آمریکایی دریافت کننده سرمایه در آن واقع شده است. سرمایه گذاران EB-5 این حق انتخاب را دارند که در واحدهای تجاری به نام مراکز منطقه ای سرمایه گذاری کنند که ازطرف دفتر خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده برای مدیریت پروژه های سرمایه گذاری EB-5 تعیین شده اند. دفتر خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده سالانه 10,000 روادید به متقاضیان EB-5 اختصاص می دهد که 3,000 عدد ازاین روادیدها برای خارجیانی که در مراکز منطقه ای EB-5 سرمایه گذاری می کنند درنظرگرفته می شود.

نظر خود را اضافه كنيد

با استفاده از فیس بوک خود یک پیغام بگذارید شرایط استفاده و سیاست شخصی. اسم فیس بوک شما,عکس ; سایر اطلاعات شخصی شما که در معرض عموم در فیس بوک می باشد با گذاشتن این پیغام به اشتراک گذاشته می شود.