+1-800-997-1228
اطلاعات رواديد

درخواست DS-230

درخواست DS-230 چیست؟

متقاضیان رواديد EB-5 ممکن است مستلزم واصل كردن يك درخواست DS-230 برای به دست آوردن وضعیت اقامت دائم مشروط طي مرحله سوم روند رواديد EB-5 باشند. DS-230 پس از تأييد درخواست I-526 EB-5 توسط USCIS واصل مي شود. با این حال، DS-230 توسط سرمایه گذاران EB-5 در حال پردازش در یک کنسولگری یا سفارت ایالات متحده در خارج از کشور واصل مي شود. وضعیت اقامت دائم مشروط که بعد از تأييد DS-230 به سرمایه گذاران EB-5 داده می شود آنها و وابستگان آنها را قادر می سازد به ایالات متحده بروند. يك وکیل مهاجرت EB-5 می تواند در واصل كردن درخواست DS-230 به شما كمك كند

متقاضیان رواديد، اطلاعات زندگینامه اي را در درخواست DS-230 ارائه مي كنند. بخش اول درخواست توسط خود متقاضی تکمیل و ارائه مي شود، در حالی که بخش دوم درخواست در حضور یک افسر کنسولی در کنسولگری یا سفارت ایالات متحده تكميل مي شود. بخش I از درخواست DS-230 اطلاعات استاندارد زندگینامه اي را اخذ مي كند. این اطلاعات شامل نام، آدرس، محل تولد، وضعیت تأهل، محل تولد، و اطلاعات والدين است. متقاضیان همچنین باید یک لیست از تمام محل هاي اقامت قبلی، سابقه کار از 10 سال گذشته، و اطلاعات خدمت نظام وظيفه را ارائه دهند.

بخش II از درخواست DS-230 در طول يك مصاحبه درخواست، در سفارت یا کنسولگری ایالات متحده تكميل مي شود. این بخش از درخواست با کمک یک كارمند کنسولی تكميل مي شود. ممکن است از متقاضی درخواست شود كه اسنادي را از قبيل سند ازدواج، گواهی تولد فرم بلند، و گذرنامه را با خود به مصاحبه DS-230 بياورند. پس از انجام مصاحبه، درخواست تکمیل و امضا مي شود. درخواست هاي DS-230 جداگانه اي باید برای هر عضو خانواده که سرمایه گذار EB-5 را برای به اقامت دائم در ايالات متحده همراهی مي كنند واصل شود.

خلاصه درخواست DS-230

  • يك رواديد مهاجرتي اعطا مي كند تا یک سرمایه گذار و وابستگان وي با ورود به ايالات متحده اقامت دائم مشروط را آغاز كنند
  • واصله توسط متقاضیان EB-5 در یک کنسولگری یا سفارت ایالات متحده در خارج از کشور
  • واصله توسط وکیل مهاجرت
  • مستلزم مصاحبه در کنسولگری یا سفارت ایالات متحده

نظر خود را اضافه كنيد

با استفاده از فیس بوک خود یک پیغام بگذارید شرایط استفاده و سیاست شخصی. اسم فیس بوک شما,عکس ; سایر اطلاعات شخصی شما که در معرض عموم در فیس بوک می باشد با گذاشتن این پیغام به اشتراک گذاشته می شود.