+1-800-997-1228
پرسش و پاسخ

آیا سرمایه گذاران مهاجرتی EB-5 می توانند ضمانت دریافت سود سرمایه خود را دریافت کنند؟

آیا یک نرخ بهره یا سود تضمین شده وجود دارد که سرمایه گذاران EB-5 بتوانند آن را در قبال سرمایه گذاری خود دریافت کنند؟ اگر ضمانت وجود داشته باشد اما سرمایه از دست برود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

پاسخ ها

 • Avatar

  Kate Kalmykov

  Immigration Attorney
  پاسخ داده شده در

  برنامه EB-5 مستلزم آن است که بودجه سرمایه گذار "در معرض خطر" باشد. به عبارت دیگر، اگر درخواست EB-5 پذیرفته شود، مرکز منطقه ای بازگشت سرمایه شما را تضمین نمی کند. سرمایه گذارانی که تقاضانامه حذف مشروط آنها پذیرفته شده است، می توانند سرمایه خود را با اجازه یکی از اعضای شرکت یا مدیریت تضامنی خارج کنند و فقط می توانند هزینه بازار روز بودجه سرمایه گذاری شده خود را مستهلک کنند.

  در برنامه EB-5 نیاز نیست مراکز منطقه ای یا کسب و کارهای EB-5 شخصی یک نرخ مشخصی از سود سرمایه را ارائه بدهند. درحالیکه بودجه سرمایه گذاری EB-5 باید جهت برخورداری از شرایط نظارتی در معرض خطر باقی بماند، برخی از مراکز منطقه ای یک نرخ سود را به سرمایه گذاران پیشنهاد می کنند. این نرخ ها در اسناد ارائه ضمانت پروژه مرکز منطقه ای فهرست شده اند.

نظر خود را اضافه كنيد

با استفاده از فیس بوک خود یک پیغام بگذارید شرایط استفاده و سیاست شخصی. اسم فیس بوک شما,عکس ; سایر اطلاعات شخصی شما که در معرض عموم در فیس بوک می باشد با گذاشتن این پیغام به اشتراک گذاشته می شود.