+1-800-997-1228
EB5 Investors

واژه نامه

واژه نامه رواديد EB-5

حسابدارن: حسابداران سوابق مالی را نگه داشته و گزارش های مالی و مالیاتی تهیه مي كنند. حسابداران اغلب به پروژه هاي EB-5 يا به مراکز منطقه اي پيگرد تعيين هزینه هاي EB-5 به منظور رديابي در مرحله I-829 کمک می کنند. به همین ترتیب، حسابداران همچنين می توانند به آماده سازی مدارک برای درخواست هاي I-526، I-829،و I-924 کمک كنند.

پرسشنامه اعتباربخشی: سرمایه گذاران بالقوه EB-5 اغلب پرسشنامه اعتباربخشی را تكميل مي كنند كه در آن اثبات می نمايند که آنها سرمایه گذاران معتبري هستند، و بنابراین، در حال شرکت در برنامه EB-5 واجد شرایط برخی از معافیت های قوانین امنيتي ایالات متحده مي شوند.

سرمایه گذار معتبر: سرمایه گذاران معتبر واجد شرایط سرمایه گذاری در انواع سرمایه گذاری های با ريسك بالا از جمله صندوق های تامینی، سرمایه گذاری فرشته، و مشارکت محدود مي باشند. فردی را می توان به عنوان یک سرمایه گذار معتبر تعیین كرد که ارزش ويژه اي برابر 1 میلیون دلار یا بیشتر را داشته باشند. يك فرد همچنين ممکن است واجد شرایط یک سرمایه گذار معتبر باشد در صورتی که مجرد بوده و در سال های گذشته درآمدي بالغ بر $200,000 يا بيشتر داشته يا در صورت متأهل بودن در دو سال گذشته درآمدي بالغ بر $300,000 یا بیشتر داشته باشد.

بیومتریک: بسیاری از متقاضیان رواديد باید خدمات بیومتریک كسب كنند. بیومتریک اطلاعاتي جمع آوری مي كند که مقامات ایالات متحده را قادر به شناسایی از طریق دارندگان مي نمايد. خدمات بیومتریک به طور معمول مستلزم انگشت نگاري، گرفتن عکس متقاضی و یک بررسی پيشينه مي باشد.

نویسندگان طرح کسب و کار: به آماده سازی Matter of Ho طرح هاي کسب و کار سازگار برای استفاده در پرونده EB-5 کمک مي كنند.

مرکز خدمات کالیفرنیا: همه درخواست هاي برنامه EB-5 در مرکز خدمات کالیفرنیا USCIS واقع در Laguna Niguel, California پردازش مي شوند.

مقيم دائم مشروط: مقيم دائم مشروط کسي است که یک گرين كارت به وي اعطا شده است اما دارای محدودیت های خاص در اقامت خود مي باشد. سرمایه گذاران EB-5 پس از تأييد I-485 یا DS-230 خود دو سال مقيم دائم مشروط خواهند بود. سرمایه گذاران باید در کمتر از 90 روز قبل از انقضای مدت دو سال مشروط خود برای اقامت دائم تقاضا دهند.

پردازش کنسولی/DS-230: درخواست DS-230 برای رواديد مهاجرت و ثبت تبعه بیگانه توسط سرمایه گذاران EB-5 با دادخواست I-526 تأييد شده که در ایالات متحده در يك وضعیت رواديد غیر مهاجرتی معتبر قرار ندارند ثبت مي شود. این فرایند معمولا به عنوان «پردازش کنسولی» شناخته شده است؛ هنگامی که يك I-526 متقاضی مورد تأييد قرار مي گيرد پرونده آنها توسط USCIS به مرکز رواديد ملی فرستاده مي شود که در حوزه وزارت امور خارجه ايالات متحده قرار دارد. فرم های تکمیل شده همراه با دیگر موارد درخواست ها توسط NVC به کنسولگری یا سفارت ایالات متحده در کشور متقاضی فرستاده مي شود. متقاضیان پردازش کنسولی باید در يك مصاحبه حضوري شرکت کنند كه در آن يك رواديد مهاجرت براي آنها صادر مي شود. پس از صدور رواديد مهاجرت، یک متقاضی و افراد تحت تکفل وي مجاز به ورود به وضعيت اقامت دائم ایالات متحده مي باشند كه از ورود به ایالات متحده آغاز مي شود و گرين كارت در مدت کوتاهی پس از ورود متقاضیان با رواديد مهاجرت براي آنها فرستاده مي شود.

وکلای شرکت: وکلای اوراق بهادار شرکت به ساختار پروژه های سرمایه گذاری EB-5 کمک كرده و کمک مي كنند تا اطمینان حاصل شود که سرمایه گذاران وارد مسائل مربوط به اوراق بهادار با کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده نمي شوند.

وزارت امور خارجه:وزارت امور خارجه مسئول امور بین الملل ایالات متحده است. وزارت امور خارجه سرپرستي عملیات تمام سفارتخانه ها و کنسولگری های ایالات متحده در سراسر جهان را بر عهده دارد. کسانی که درخواست DS-230 را در طول پروسه رواديد EB-5 تسلیم مي كنند باید آن را به وزارت امور خارجه واصل دارند.

مدل سهام مستقیم: سرمایه گذاران، از شرکت پروژه های موجود، در ازای سرمایه گذاری در پروژه هاي ایجاد کار شرکت سهام دریافت مي كنند.

مشاغل مستقیم: سرمایه گذاری های EB-5 انجام شده برای پروژه های مرکز غیر منطقه ای باید 10 شغل تمام وقت مستقیم را برای کارگران ایالات متحده به مدت دو سال ایجاد كنند. مشاغل مستقیم شغل های قابل شناسایی هستند که به طور مستقیم در شرکت تجاری دریافت كننده سرمایه گذاری EB-5 ايجاد مي شوند. مشاغل مستقیم را می توان در هر دو سرمایه گذاری منحصر به فرد یا پروژه مرکز منطقه ای ایجاد كرد.

برنامه رواديد متنوع: برنامه رواديد متنوع، كه به عنوان قرعه کشی رواديد مهاجرت نيز شناخته شده است، تعداد 50,000 رواديد ایالات متحده را سالانه براي مهاجران از کشورهایی که دارای نرخ مهاجرت پایین به ایالات متحده هستند فراهم مي كند. متقاضیان قرعه کشی به صورت آنلاین درخواست مي كنند و یک برنامه کامپیوتری گیرندگان رواديد را به صورت تصادفی انتخاب مي نمايد.

پرسشنامه مراقبت لازم و كافي: سرمایه گذاران EB-5 بالقوه اغلب پرسشنامه مراقبت لازم و كافي را قبل از سرمایه گذاری خود در یک نهاد کسب و کار در ایالات متحده تکمیل مي كنند. پرسشنامه مراقبت لازم و كافي نشان می دهد که سرمایه گذاران به طور کامل در مورد سرمایه گذاری خود و پروژه کسب و کار دريافت كننده سرمایه گذاری آنها تحقیق كرده اند.

EB-5 الزامات ایجاد فرصت های شغلی: متقاضیان رواديد EB-5 باید حداقل 10 شغل تمام وقت ایالات متحده را حفظ یا ایجاد كنند. این مشاغل باید ظرف دو سال پس از اينكه سرمایه گذار مقیم دائم مشروط شد، ایجاد یا حفظ شوند.

برنامه EB-5: برنامه EB-5 سرمایه گذاران خارجی را قادر می سازد اقامت دائم («گرين كارت») خود را با سرمایه گذاری در یک کسب و کار ایالات متحده به دست آورند. در اين برنامه كه به عنوان مهاجرت بر اساس استخدام: اولویت پنجم، نيز شناخته شده است، متقاضیان EB-5 به طور معمول بايد یا $500,000 یا 1 میلیون دلار سرمایه گذاری كنند تا واجد شرایط برنامه شوند. سرمایه گذاری متقاضی باید 10 شغل تمام وقت ایالات متحده را برای یک دوره دو ساله ایجاد كند. پس از تکمیل برنامه، سرمایه گذاران EB-5، فرزندان مجرد زیر 21 سال آنها، و همسر آنها مي توانند به طور دائم در ایالات متحده کار و زندگی کنند.

پروژه EB-5: کسب و کار فردی که سرمایه گذاری EB-5 دریافت می کند، پروژه EB-5 نامیده می شود. سرمایه گذاران می توانند با سرمایه گذاری در یک کسب و کار ایالات متحده پروژه EB-5 خود را ایجاد کنند یا آنها می توانند در يك پروژه EB-5 که توسط مرکز منطقه ای EB-5 مدیریت مي شود سرمایه گذاری كنند.

برنامه آزمایشی سرمایه گذار مهاجر مرکز منطقه ای EB-5 («برنامه آزمایشی»): این برنامه مفهوم مرکز منطقه ای را معرفی كرد و توسط کنگره در سال 1990 تأسيس شد. این برنامه، كه به عنوان EB-5 نيز شناخته مي شود، به منظور تحریک اقتصاد ایالات متحده از طریق سرمایه گذاری خارجی و ایجاد شغل تأسيس شد.

مرکز منطقه ای EB-5: مراکز منطقه ای می تواند نهادهای اقتصادی خصوصی یا عمومی باشند که ایجاد شغل، بهره وری منطقه ای، سرمایه گذاری داخلی، و رشد اقتصادی را ترویج مي دهند. حدود90-95% از همه دادخواست هاي EB-5 از طریق مراکز منطقه ای تعیین شده USCIS ارائه مي شوند.

اقتصاددانان: اقتصاددانان به طور معمول به مراکز منطقه ای EB-5 در نشان دادن ایجاد اشتغال غیر مستقیم و القائي از طريق RIMS II، IMPLAN، REDYN، REMI و سایر مدل های اقتصادی قابل قبول کمک مي كنند. اقتصاددانان همچنين در به دست آوردن طراحی های TEA از سازمان های دولتی مختلف کمک مي کنند.

رواديد مهاجرت بر اساس استخدام: رواديد مهاجرت بر اساس استخدام زمينه اي براي كسب اقامت دائم ایالات متحده را براي کارگران خارجی فراهم مي كند. نمونه هايي از طبقه بندی های اولویت بر اساس استخدام شامل EB-1 برای افراد داراي توانایی فوق العاده، محققان و اساتيد برجسته، مدیران يا مجريان چند ملیتی، EB-2 برای کارگران خارجی با مدارك یا تخصص هاي پیشرفته و افرادی که مهاجرت آنها طبق منافع ملی ایالات متحده است، EB-3 برای متخصصان داراي مدارک تحصیلی کارشناسی یا تجربه کاری معادل، رواديد هاي EB-4 برای کارگران مذهبی و کارگران مهاجر تخصص، و رواديد هاي EB-5 برای سرمایه گذاران مهاجر مي باشد.

رواديد مبتني بر استخدام: رواديد های مبتنی بر استخدام کارگران خارجی را قادر می سازد اقامت دائم ایالات متحده خود را به دست آورند. نمونه هایی از رواديد های مبتنی بر استخدام عبارتند از رواديد EB-1 برای کارگران تخصص، رواديد EB-2 برای کارگران خارجی با مدارک تحصیلی یا تخصص های پیشرفته، رواديد EB-3 برای حرفه ای ها، رواديد EB-4 برای کارگران خاص، و رواديد EB-5 برای سرمایه گذاران خارجی.

گسترش کسب و کار موجود: يك کسب و کار موجود در صورتی مي تواند واجد شرایط دریافت سرمایه گذاری EB-5 باشد که آن سرمایه گذاری تعداد کارمندان یا ارزش خالص کسب و کار را حداقل تا 40% افزایش دهد.

رواديد هاي اولویت خانواده مهاجر: رواديد هاي اولویت خانواده مهاجر برای اعضای خانواده غير درجه اول شهروندان ایالات متحده می باشد. کسانی که واجد شرایط رواديد اولویت خانواده مهاجر مي شوند عبارتند از فرزندان متأهل یک شهروند ایالات متحده در هر سنی، خواهران و برادران، و فرزندان مجرد بالاي 21 سال. نمونه هایی از رواديد هاي اولویت خانواده مهاجر عبارتند از رواديد F-1 برای فرزندان مجرد، رواديد F-3 برای فرزندان متأهل، و رواديد F-4 برای خواهران و برادران.

مدل صندوق: سرمایه گذاران در ازای سرمایه ارائه شده براي استفاده در سرمایه گذاری در اوراق قرضه یا سهام شرکت پروژه ایجاد كننده کار از صندوق های سرمایه گذاری جدید سهام دریافت مي كنند.

شریک عمومي: صاحب یک نهاد کسب و کار که اقدامات وي براي شرکای دیگر الزام آور است، که کنترل نهاد را در اختيار دارد، و کسی كه مسئولیت شخصی هر گونه بدهی انباشته شده توسط نهاد را بر عهده دارد.

گرين كارت: اصطلاح استفاده شده براي کارت اقامت دائم قانوني ایالات متحده. افراد داراي یک گرين كارت معتبر، ساكنين دائم قانونی هستند که می توانند به طور دائم در ایالات متحده زندگی و کار كنند.

رواديد H1B: رواديد H1B کارگران خارجی را قادر می سازد تا به ایالات متحده مهاجرت كرده و در يك كسب و كار در ایالات متحده مشغول به کار شوند. برای واجد شرایط شدن برای رواديد H1B، متقاضی باید در يك صنعت تخصصي مانند حقوق، برنامه نویسی کامپیوتر، علوم، يا مهندسی کار کند.

I-485: درخواست I-485 براي ثبت نام اقامت دائم یا تنظیم وضعیت توسط متقاضیان EB_5 تأييد شده و اعضای خانواده آنها در ايالات متحده واصل مي شود. I-485 را هنگامی که دادخواست I-526 مورد تأييد قرار گرفت می توان به USCIS ارائه كرد. پس از تأييد، I-485 گرين كارت مشروط برای مدت دو سال را براي سرمایه گذاران EB-5 و وابستگان آنها فراهم مي كند.

I-526: دادخواست مهاجر I-526 توسط کارآفرین بیگانه، اولین درخواستي است که توسط متقاضیان EB-5 به USCIS واصل مي شود. این دادخواست حاوی شواهدي است دال بر اينكه متقاضی EB-5 واجد شرایط برنامه خواهد بود. پس از تأييد، I-526 مبناي درخواست هاي اقامت دائم از جانب سرمایه گذار EB-5، همسر، و فرزندان مجرد زیر 21 سال وي می شود.

I-829: دادخواست I-829 توسط کارآفرین برای حذف شرایط، آخرين دادخواستي است که توسط متقاضیان رواديد EB-5 به USCIS واصل می شود. I-829 باید حاوی شواهدی دال بر اين باشد که سرمایه گذار مهاجر تمام شرايط برنامه EB-5 را مطابق با طرح کسب و کار و گزارش اقتصادی (براي يك دادخواست مرکز منطقه ای) موجود در I-526 واصله اولیه خود اخذ نموده است. I-829 هر گونه شرایط قبلی را براي اقامت متقاضی در ایالات متحده حذف مي كند به طوری که سرمایه گذاران EB-5، همسر، و فرزندان مجرد زیر 21 سال آنها با تأييد آن به ساكنان دائمي قانوني تبديل مي شوند.

درخواست اولیه I-924: درخواست برای مرکز منطقه ای تحت برنامه آزمايشي مهاجر سرمایه گذار.

درخواست اصلاحیه I-924A: مکمل فرم I-924. این اصلاحیه نشان می دهد که یک مرکز منطقه ای edibility خود را در USCIS ابقا كرده است.

رواديد بستگان درجه اول مهاجر: رواديد بستگان درجه اول مهاجر برای والدين، فرزندان مجرد زیر 21 سال، و همسر شهروندان ایالات متحده می باشد. نمونه هایی از رواديد بستگان درجه اول مهاجر عبارتند از رواديد IR-1 برای همسران، رواديد IR-2 برای فرزندان مجرد، و رواديد IR-5 براي والدين شهروندان ایالات متحده.

رواديد مهاجر: دسته اي از رواديد ها كه امكان اقامت دائم در ایالات متحده را براي اتباع خارجی فراهم مي كند. رواديد هاي مهاجر بر موارد زير مبتني هستند:

  • روابط خانوادگی
  • استخدام
  • قرعه کشی رواديد متنوع
  • پناهندگي

قانون مهاجرت 1990: قانون مهاجرت 1990کنگره ایالات متحده، اصلاحات بسیاری را در سیستم مهاجرت به ایالات متحده ايجاد كرده و برای اولین بار برنامه سرمایه گذار مهاجر EB-5 را معرفی نمود.

وکلای مهاجرت: وکلای مهاجرت به متقاضیان در به دست آوردن رواديد ایالات متحده خود کمک مي كنند. اگر چه وکيل مهاجرت برای درخواست رواديد الزامي نیست، آنها به طور منظم برای دسته های مختلف رواديد به متقاضیان رواديد کمک مي کنند. وکلای مهاجرت در تهیه و وصول تمامی درخواست هايي که به USCIS یا وزارت امور خارجه ایالات متحده ارائه مي شوند کمک مي كنند.

مشاغل غیر مستقیم: مشاغل غیر مستقیم می توانند از جمله الزامات ایجاد شغل برنامه EB-5 به حساب آيند اگر سرمایه گذاری در مرکز منطقه ای EB-5 انجام شده باشد. مشاغل غیر مستقیم مشاغلي هستند كه در یک شرکت تجاری كه به یک مرکز منطقه ای به صورت جنبي یا به عنوان نتیجه سرمایه گذاری EB-5 وابسته است ایجاد شده اند.

مشاغل القائي: مشاغل القائی می توانند از جمله الزامات ایجاد شغل برنامه EB-5 به حساب آيند اگر سرمایه گذاری در مرکز منطقه ای EB-5 انجام شده باشد. مشاغل القائی موقعیت های اشتغالي هستند که در نتیجه صرف درآمد کارکنان پروژه EB-5 در کالاها و خدمات در جامعه جغرافیایی بزرگتر از جايي که پروژه EB-5 در آن واقع شده است به وجود آمده اند.

سرمایه گذاری: وجوه سرمایه گذاری شده با هدف پیشبرد اهداف تجاري يك سازمان یا شرکت.

رواديد J-1: رواديد J-1، شرکت کنندگان در برنامه های تبادل کار و مطالعه را قادر می سازد تا برای یک دوره موقت وارد ایالات متحده شوند. نمونه هایی از برنامه هایی که دارندگان رواديد J-1 می توانند در آن شرکت كنند عبارتند از برنامه های دانشگاهی، دولتی یا بخش خصوصی.

شرکت با مسئولیت محدود: يك ساختار تجاري که در آن صاحبان داراي مسئولیت شخصی محدود برای هر گونه بدهی متحمل شده توسط شرکت مي باشند. شرکت ها با مسئولیت محدود همچنين می تواند انعطاف پذیری مدیریتي را فراهم كنند.

شریک با مسئولیت محدود: عضو یک مشارکت نهاد تجاري با مسئولیت محدود نسبت به بدهی بر اساس میزان سرمایه گذاری خود.

مشارکت با مسئولیت محدود: يك مشارکت تجاري که یک یا چند شریک با مسئولیت محدود و یک یا چند شریک عمومی دارد.

لابيست ها: EB-5 لابیست ها به سیاستمداران ایالات متحده در مورد مزایای استفاده از برنامه EB-5 آموزش مي دهند. لابیست ها تلاش مي كنند سیاستمداران قوانيني را تصويب كنند که برنامه رواديد EB-5 را بهبود بخشد. لابیست هاي EB-5 همچنين كمك مي كنند كه اطمینان حاصل شود برنامه EB-5 به طور مداوم توسط کنگره تمدید مي گردد.

مأموران بازاریابی/مهاجرت: مأموران مهاجرت متخصصاني هستند که به متقاضیان EB-5 بالقوه کمک می کنند. مأموران مهاجرت معمولا به طور مستقیم در کشور متقاضی بالقوه کار می کنند و آنها به متقاضیان بالقوه در يافتن بهترين برنامه روادید ممکن براي آنها کمک مي كنند. مأموران مهاجرت همچنين به متقاضیان EB-5 براي پیدا كردن فرصت های سرمایه گذاری EB-5 كمك مي كنند.

مرکز روادید ملی: خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) درخواست هاي رواديد را از طریق مرکز ملی رواديد (NVC) پردازش مي كند. NVC رواديد ها و تمام شواهد و مدارک ارسال شده توسط متقاضیان رواديد را جمع آوری مي كند. NVC این اطلاعات را برای سفارتخانه ها و کنسولگری های ایالات متحده قابل دسترس می سازد تا اطلاعات بتواند در مصاحبه های انجام شده در سفارتخانه های ایالات متحده و کنسولگری های خارج از کشور در دسترس باشد.

قبول تابعیت: قبول تابعیت فرايندي است كه فرد باید آن را برای تبدیل شدن به یک شهروند ایالات متحده بگذراند. متقاضیان EB-5 پنج سال پس از صدور گرين كارت مشروط اولیه خود واجد شرایط قبول تابعیت مي شوند. برای تکمیل روند تابعیت، متقاضیان باید يك N-400، درخواست تابعیت واصل كنند، خدمات بیومتریک را بگذرانند، يك شخصیت اخلاقی خوب داشته باشند، الزامات حضور فیزیکی را فراهم كنند، الزامات زبان انگلیسی را داشته باشند، و در يك آزمون مدنی تست ایالات متحده قبول شوند.

سازمان تجاری جدید: سرمایه گذاری EB-5 باید در يك نهاد تجاري سود ده انجام شود که بعد از 29 نوامبر، 1990 تأسيس شده باشد. چهار نوع سرمایه گذاری EB-5 واجد شرایط وجود دارد: حفظ يك کسب و کار داراي مشکل موجود، سازماندهی مجدد یک کسب و کار موجود به حدی که آن را به یک سازمان جدید تبدیل كند، گسترش يك کسب و کار موجود، یا ایجاد یک کسب و کار کاملا جدید.

رواديد غیر مهاجرتي: امكان زندگی در ایالات متحده برای یک دوره موقت را براي مهاجران فراهم مي كند. روادیدهاي غیر مهاجرتی عبارتند از رواديد هاي بازدید کنندگان، رواديد هاي توریستی، رواديد هاي دانشجویی و برنامه تبادل، و رواديد کارگران موقت.

رواديد اعضاي خانواده مقیم دائم: رواديد هاي اعضاي خانواده مقیم دائم برای اعضای خانواده ساكنين دائم می باشد. اعضای خانواده که ممکن است واجد شرایط رواديد اعضای خانواده مقیم دائم باشند عبارتند از فرزندان صغير، فرزندان مجرد بالاي 21 سال، و همسر ساكنين دائم. نمونه ای از رواديد اعضاي خانواده مقیم دائم شامل رواديد F-1 مي شود.

پردازش حق بیمه: پردازش حق بیمه برخی از احكام درخواست هاي USCIS را برای متقاضیانی که هزینه افزایش يافته اي را پرداخت مي كند تسريع مي بخشد. USCIS اعلام کرده است که يك ساختار هزینه پردازش حق بیمه برای درخواست هاي I-924 در دسترس خواهد بود، اما هنوز اجرايي نشده است.

موافقنامه قرار دادن خصوصی (PPM): موافقنامه قرار دادن خصوصی مدارکي هستند كه بین کسانی که به دنبال سرمایه اند، به عنوان مثال مراکز منطقه ای و سرمایه گذاران EB-5، تنظيم مي شود. PPM ها الزامات و خطرات مالی بالقوه اي را مشخص مي كند که سرمایه گذاران در سرمایه گذاری در یک کسب و کار خاص با آن مواجه هستند. اگر در طول دوره سرمایه گذاری اشكالي به وجود آيد آنگاه PPM از کسب و کار دريافت كننده سرمایه گذاری محافظت مي كند. مرکز منطقه ای دنبال کسب و کار باید يك PPM نمونه را به USCIS ارسال کنند.

صاحبان پروژه: مدیران اصلی پروژه هاي EB-5. صاحبان پروژه اغلب به دنبال سرمایه گذاران EB-5 هستند که مايل به تأمین مالی پروژه های کسب و کار بالقوه مي باشند.

منطقه روستایی: یک منطقه جغرافیایی خارج از شهر یا شهرستان که با توجه به سرشماری ده ساله دارای جمعیت حداقل 20,000 نفري باشد. یا يك منطقه جغرافیایی که در حوزه دفتر مدیریت و بودجه شهری منطقه آماری نباشد.

SEC:کمیسیون بورس و اوراق بهادار یک نهاد فدرال در ایالات متحده است که مبادلات سهام و حق امتياز ها و صنعت اوراق بهادار را تنظیم مي كند. مقررات اوراق بهادار به شيوه های مختلف بر EB-5 تأثیر مي گذارد: افشائيه هايي که باید در فرایند ارائه تنظيم شوند، تعيين زماني كه یک مرکز منطقه ای یا صندوق باید در SEC یا اداره دولتی معادل ثبت نام كند و روشی که در آن سرمایه گذاری هاي EB-5 به بازار عرضه شده و به فروش می رسد.

اوراق بهادار: اوراق بهادار یک ابزار مالی است که نشان دهنده سرمایه مالی مي باشد. نمونه هایی از اوراق بهادار عبارتند از قراردادهای مشتق شده، اوراق بهادار سهام، و اوراق قرضه. اوراق بهادار تحت مقررات سختگیرانه اي از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) مي باشند. سرمایه گذاری هاي EB-5 ممکن است منوط به نظارت دقیق SEC باشند مگر این که متقاضی EB-5 واجد شرایط يك سرمایه گذار معتبر باشد.

منابع سرمايه: سرمایه گذاران EB-5 باید شواهدی ارائه كنند که نشان دهد وجوه سرمایه گذاری آنها از یک منبع قانونی سرچشمه گرفته است.

رواديد هاي دانشجویی و برنامه تبادل: رواديد هاي دانشجویی و برنامه تبادل، ساکنان خارجی را قادر می سازد تا برای شرکت در برنامه های تبادلي وارد ایالات متحده بشوند. نمونه هایی از رواديد هاي دانشجویی و برنامه تبادل عبارتند از رواديد F-1 برای دانشجویان، رواديد هاي J-1 برای کسانی که در برنامه های تبادل فرهنگی و آموزشی هستند، و رواديد هاي M-1 که به کسانی اعطا مي شود كه در برنامه های حرفه ای شرکت مي كنند.

توافقنامه اشتراک: اسناد SEC معمولا از قرارداد اشتراک، توافق LP یا LLC و PPM تشکیل شده اند. برای تبدیل شدن به یک عضو LP یا LLC شما باید در نهاد عضو شوید. شما باید همه مقررات مندرج در قرارداد اشتراک را قبول كنيد و آن باید توسط مدیریت LLC یا شریک LP ظهر نویسی شود.

TEA: يك منطقه استخدام هدفمند (TEA)، یک منطقه جغرافیایی است که منوط به میزان سرمایه گذاری مورد نیاز EB-5 کاهش يافته مي باشد. سرمایه گذاران EB-5 که در یک کسب و کار واقع در يك TEA سرمایه گذاری مي كنند ممکن است واجد شرایط سرمایه گذاری $500,000 به جای 1 میلیون دلار معمول شوند. TEA ها مکان هایي با نرخ بیکاری بالا یا مناطق روستایی هستند.

رواديد کارگر موقت: رواديد هاي کارگر موقت به کارگراني اعطا خواهد شد که برای کسب و کار برای یک دوره موقت وارد ایالات متحده مي شوند. نمونه هایی از رواديد موقت شامل رواديد H1B برای متخصصان حرفه ای، رواديد هاي H2A برای کارگران فصلی کشاورزی، رواديد هاي H2B براي کارگران فصلی غیر کشاورزی، رواديد هاي L برای کارگراني که به ایالات متحده انتقال داده مي شوند، و دیگران.

ردیابی وجوه: تمام متقاضیان رواديد EB-5 باید ثابت کنند که وجوه سرمایه گذاری سرمایه خود را از منابع قانونی تأمين كرده اند. اغلب، متقاضیان ملزم به ارائه سوابق مالیاتی، اسناد کسب و کار، و سایر اسناد مالی هستند که قانونی بودن وجوه آنها را اثبات مي كند. USCIS اغلب مدارك بسیار قوی را برای ردیابی وجوه درخواست مي كند که می تواند روند درخواست رواديد EB-5 را كند نمايد.

کسب و کار داراي مشکل: یک کسب و کار حداقل دو ساله است که يك زيان خالص در طول دوره یک تا دو سال قبل از تاریخ اولویت I-526 سرمایه گذار را تجربه کرده است.

شهروند ایالات متحده: دو دسته اصلی از شهروندان ایالات متحده وجود دارد، کسانی که با تولد شهروند شده اند و کسانی که از طریق فرایند تابعیت شهروند شده اند. افراد در صورتی در هنگام تولد شهروند ایالات متحده مي شوند که، پدر و مادر آنها اهل ایالات متحده باشد یا آنها در داخل سرزمیني متولد شوند که حوزه قضايي ایالات متحده محسوب مي شود. برای تبدیل شدن به یک شهروند پس از تولد، افراد باید از طریق فرآیند تابعیت عمل كنند. شهروندان ایالات متحده از مزایای بسیاری برخوردارند مانند حق رای، جستجو براي استخدام فدرال، و نامزدي براي يك منصب انتخابي.

مقیم دائم ایالات متحده: مقیم دائم، یک مهاجر است که گرين كارت دریافت كرده است كه امكان زندگی و کار در ایالات متحده را به طور دائم براي وي فراهم مي كند. سرمایه گذاران EB-5 وضعیت اقامت دائم مشروط را پس از تصویب I-485، درخواست آنها برای تنظیم وضعیت، یا ورود آنها به ایالات متحده با رواديد مهاجرت صادر شده براي آنها در دوران پردازش کنسولی، دریافت مي كنند. افراد وضعيت اقامت دائم در ایالات متحده را پس از تصویب دادخواست I-829 آنها برای حذف شرایط اقامت دریافت مي كنند.

هیئت داوري EB-5 در USCIS: هیئتي از کارشناسان USCIS که به درخواست هاي I-924 رسیدگی مي كنند و تعیین مي كنند كه آیا کسب و کار تخصيص مرکز منطقه ای را دریافت خواهد کرد يا خير. این هیئت متشکل از اقتصاددانان، وکلا، و adjudicators USCIS مي باشد.

USCIS: خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) آژانس فدرال ایالات متحده مسئول پردازش و مدیریت اکثر رواديد هاي ایالات متحده مي باشد. USCIS آژانسي در وزارت امنیت داخلی ایالات متحده است. USCIS برنامه مهاجر سرمایه گذار EB-5 را تنظیم مي كند.

روادید بازدیدکنندگان: رواديدهای بازدیدکنندگان امكان بازدید موقت از ایالات متحده را براي افراد خارجی فراهم مي كند. نمونه هایی از رواديدهای بازدیدکنندگان عبارتند از رواديد B-1 برای کسانی که براي تجارت از ایالات متحده بازديد مي كنند، و رواديد B-2 برای کسانی که براي درمان پزشکی یا گردشگری از ایالات متحده بازديد مي كنند.

نظر خود را اضافه كنيد

با استفاده از فیس بوک خود یک پیغام بگذارید شرایط استفاده و سیاست شخصی. اسم فیس بوک شما,عکس ; سایر اطلاعات شخصی شما که در معرض عموم در فیس بوک می باشد با گذاشتن این پیغام به اشتراک گذاشته می شود.