+1-800-997-1228
EB5 Investors

فرم های رواديد EB-5

بررسي اجمالي فرم هاي EB-5

فرم هاي مختلفي وجود دارد، که باید توسط شرکت کنندگان در برنامه رواديد EB-5 واصل شود. این درخواست ها واجد شرایط بودن برای جنبه های مختلف برنامه EB-5 را اثبات مي كنند. معمولا فرم هايEB-5 توسط وکلای مهاجرت به نمایندگی از متقاضیان EB-5 تکمیل و ثبت مي شوند. اقتصاددانان، برنامه ریزان کسب و کار، حسابداران، و وکلای اوراق بهادار شرکت ها نیز اغلب در آماده كردن مداركي که باید در درخواست EB-5 گنجانده شوند کمک می کنند. هزینه و زمان پردازش بسته به درخواستي كه داوري مي شود متفاوت است. اکثریت درخواست های EB-5 به خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) ارائه مي شوند، با اين حال برخی از فرم ها باید به وزارت امور خارجه ارائه شوند. فرم های اصلی که باید توسط متقاضیان رواديد برنامه EB-5 تسليم شوند عبارتند از دادخواست I-526، درخواست I-485، درخواست DS-230، و دادخواست I-829. علاوه بر این، مراکز منطقه ای EB-5 يك درخواست I-924 را برای دریافت تخصيص مرکز منطقه ای خود از USCIS واصل مي نمايند.

دادخواست I-526

دادخواست I-526 توسط سرمایه گذاران مهاجر EB-5 در مرحله اول روند درخواست روادید EB-5 واصل مي شود. دادخواست I-526 نشان می دهد که سرمایه گذار مقدار سرمایه مورد نیاز را به یک نهاد تجاري واجد شرایط برنامه EB-5 داده است، یا در حال انجام اين كار می باشد. سرمایه گذاران همچنين باید مداركي ارائه كنند كه نشان دهد سرمایه گذاری آنها نيازهاي ایجاد اشتغال EB-5 را فراهم كرده است. فرم هاي شواهدي که همراه با درخواست I-526 ارائه مي شوند مي توانند شامل اساسنامه شركت، صورتحساب های بانکی، طرح هاي کسب و کار، و سوابق مالیاتی باشند. يك هزینه $1,500 برای واصل كردن I-526 وجود دارد و پردازش USCIS معمولا بين 5 تا 10 ماه طول می کشد.

درخواست I-485

درخواست I-485 توسط متقاضیان رواديد EB-5 در مرحله دوم روند EB-5 واصل مي شود. I-485 توسط شرکت کنندگان EB-5 که در حال حاضر به صورت قانونی با یک وضعیت غیر مهاجرتی معتبر در ایالات متحده اقامت دارند واصل مي شود. يك درخواست I-485 تأييد شده به غیر مهاجران در ایالات متحده اجازه می دهد وضعیت خود را بر اساس دادخواست تأييد شده I-526 خود از غیر مهاجرتی به مقیم دائم مشروط «تنظیم» كنند. درخواست I-485 شامل يك بررسی امنیتی همراه با شواهدي دال بر اينكه مهاجر داراي شخصیت اخلاقی خوب است، واجد شرایط تغییر وضعیت اقامت خود است، و زمانی که در ایالات متحده است متهم عمومی نخواهد بود، مي باشد. نمونه هايي از این شواهد عبارتند از شناسنامه معتبر، عکس متقاضی، گزارش معاینه پزشکی، و سوابق واکسیناسیون. هزینه های درخواست I-485 بالغ بر $985 به همراه يك هزینه $85 برای خدمات بیومتریک است. پردازش درخواست I-485 توسط USCIS معمولا بين 6 تا 12 ماه طول می کشد.

درخواست DS-230

درخواست DS-230 بسیار شبیه به درخواست I-485 است، اما توسط متقاضیان رواديد EB-5 که وضعیت موجود در ایالات متحده ندارد واصل مي شود. درخواست DS-230 از طریق مرکز ملی رواديد به وزارت امور خارجه ارائه مي شود. پس از تأييد، سرمایه گذار رواديد EB-5 وضعیت اقامت دائم مشروط دو ساله خود را دريافت مي كند كه امكان آمدن به ایالات متحده را براي وي فراهم مي نمايد. درخواست DS-230 داده های بیوگرافیکي را جمع آوری مي كند كه نشان مي دهند متقاضی زماني كه وارد ایالات متحده شد قادر خواهد بود از خود حمايت كند. این درخواست همچنین شواهدي را جمع آوری مي كند كه نشان مي دهند متقاضی یک بررسي امنیتی مناسب، آزمون پزشکی، و هر گونه ترخيص مورد نیاز پلیس را كسب كرده است. يك مصاحبه در سفارت یا کنسولگری ایالات متحده واقع در کشور متقاضی نیز به عنوان بخشی از درخواست DS-230 مورد نیاز است. زمان پردازش بسته به اينکه متقاضی اهل چه کشوري است متفاوت است و برخي كشورها ممکن است تأخیر هاي بررسي امنیتی طولانی را تجربه کنند.

دادخواست I-829

دادخواست I-829 21 تا 24 ماه پس از اينكه سرمایه گذار اقامت دائم مشروط در ایالات متحده را از طریق روند EB-5 دریافت كرد واصل مي شود. I-829 نشان می دهد که متقاضی همه الزامات EB-5 را برآورده كرده است. به عنوان مثال، باید ثابت شود که مشاغل مورد نیاز ایجاد شده اند، که سرمایه گذاری پایدار بوده است، و اینکه طبق طرح کسب و کار عمل شده است. I-829 در پایان دوره دو ساله اقامت EB-5 تسليم مي شود. پس از تأييد، I-829، 2 سال اقامت مشروط موجود را حذف كرده و سرمایه گذار EB-5 را مقیم دائم قانونی ایالات متحده مي كند. سرمایه گذار دادخواست را از طرف خود و وابستگان خود واصل مي كند که گرين كارت ده ساله اي را پس از تأييد دریافت خواهند کرد. يك هزینه $3,750 برای واصل كردن I-829 به همراه يك هزینه بیومتریک $85 وجود دارد. به طور معمول حداقل 6 ماه طول می کشد تا USCIS دادخواست I-829 را پردازش كند.

درخواست I-924

درخواست I-924 توسط نهادهاي تجاري كه به دنبال تخصيص مرکز منطقه ای EB-5 هستند، مراکز منطقه ای موجود که مایل به اصلاح تخصيص خود هستند، و مراکز منطقه ای موجود كه به دنبال پيش-تأييد پروژه هستند واصل مي شود. فرم هاي مدارك مورد نیاز برای يك درخواست I-924 اولیه عبارتند از نقشه دقیق منطقه جغرافیایی مرکز منطقه ای، طرح کسب و کار مرکز منطقه ای و پروژه، تجزیه و تحلیل اقتصادی نشان دهنده ایجاد اشتغال پروژه؛ اسناد نشان دهنده اينکه پروژه «آماده بهره برداري» است شامل قراردادها، موافقت نامه هاي شخص ثالث، مجوز ساختمان و ساخت و ساز، اطلاعات حساب اماني؛ ارائه اسناد شامل سند قرار دادن خصوصی، توافق llp یا llc، توافق اشتراک، پرسشنامه سرمایه گذار، و برنامه بازاریابی مرکز منطقه ای. يك هزینه $6,230 براي واصل كردن درخواست I-924 وجود دارد. معمولا بین 4 تا 6 ماه طول می کشد تا USCIS درخواست هاي I-924 را برای تخصيص مرکز منطقه ای داوري كند.

نظر خود را اضافه كنيد

با استفاده از فیس بوک خود یک پیغام بگذارید شرایط استفاده و سیاست شخصی. اسم فیس بوک شما,عکس ; سایر اطلاعات شخصی شما که در معرض عموم در فیس بوک می باشد با گذاشتن این پیغام به اشتراک گذاشته می شود.