+1-800-997-1228
اصول EB-5

روادید EB-5 چیست؟

روادید EB-5 چیست؟

برنامه روادید EB-5 به کارآفرینان خارجی که در یک شرکت آمریکایی سرمایه گذاری کنند این امکان را می دهد تا کارت سبز خود را برای اقامت دائم قانونی ایالات متحده دریافت کنند. دارندگان روادید EB-5 می توانند به طور دائمی همراه با همسر و فرزندان مجرد زیر 21 سال خود در ایالات متحده کار و زندگی کنند. برنامه روادید EB-5 ، که با عنوان مهاجرت مبتنی بر اشتغال قلمداد می شود، توسط اداره شهروندی و مهاجرت ایالات متحده اجرا می شود. این برنامه در سال 1990 توسط کنگره ایالات متحده به منظور تسهیل روند افزایش سرمایه در اقتصاد ایالات متحده ایجاد شده است. 

شرایط سرمایه گذاری مهاجر روادید EB-5

برای کسب شرایط روادید EB-5، سرمایه گذاران خارجی باید یک سرمایه گذاری بزرگ تحت عنوان سرمایه گذاری در معرض خطر در یک نهاد کسب و کار آمریکایی سودمند کنند. میزان سرمایه گذاری مورد نیاز به محل و نوع کسب و کاری که روی آن سرمایه گذاری شده بستگی دارد. به طور کلی، ارزش سرمایه گذاری به نرخ بازار حال حاضر ایالات متحده باید 1 میلیون دلار باشد. سرمایه گذاری هایی که در مکان هایی که از لحاظ اقتصادی دچار رکود هستند به نام مناطق اشتغال هدفمند (TEA) و یا منطقه روستایی انجام می شوند می توانند واجد شرایط تقلیل سقف سرمایه گذاری اجباری به میزان 500.000 دلار شوند. سرمایه گذاری های EB-5 باید به ایجاد 10شغل تمام وقت درایالات متحده به مدت حداقل 2 سال منجر شوند.

سالانه چند روادید EB-5 صادرمی شود؟

اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده آمریکا درهرسال مالی 10000 روادید به سرمایه گذاران EB-5 اختصاص می دهد. این 10000 سهمیه روادید هرگز به حد نصاب نرسیده است. افزایش شدید در تعداد شرکت کنندگان در برنامه EB-5 با بیش از 3000 سرمایه گذار در سال 2011 بود که از طریق این برنامه درخواست روادید می کردند. تقریبا 3500 روادید EB-5 در سال مالی 2011 صادرشد که نشانگر یک افزایش 80 درصدی نسبت به سال 2010 بود. این رشد را می توان به افزایش اعتماد به این برنامه به دلیل شفافیت اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده دراین برنامه، کارآمدی درانجام روند تقاضا، و رشد تعداد مراکز منطقه ای تاسیس شده در سراسر ایالات متحده نسبت داد.

 

سال مالی

EB-5 متقاضیان

2005

332

2006

486

2007

776

2008

1,257

2009

1,028

2010

1,955

2011

3,805

2012

2,771

Total

12,410

* اطلاعات سه ماهه 23 آوریل 2012 درباره پذیرشهایI-526 منتشر شده توسط دفترعملکرد و کیفیت اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده

مراکز منطقه ای EB-5 

متقاضیان روادید EB-5 دو گزینه اصلی برای سرمایه گذاری دارند. آنها می توانند به صورت مستقیم و یا از طریق مرکز منطقه ای EB-5 سرمایه گذاری کند. سرمایه گذاران فردی باید پروژه سرمایه گذاری خود را بیابند و نقش مدیریتی مستقیمی در نظارت برآن پروژه ایفا کنند. سرمایه گذاری انفرادی برای کسانی که می خواهند در کنترل سرمایه گذاری خود و پروژه ای که روی آن سرمایه گذاری کرده اند بیشتر دخالت داشته باشند بهترین راه است.

متقاضیان روادید EB-5 نیز می توانند سرمایه گذاری خود را دریک مرکز منطقه ای EB-5 انجام دهند. این گزینه بهترین راه برای کسانی است که بیشتر علاقه مند به مهاجرت هستند تا به دست آوردن بازگشت حداکثر سرمایه گذاری خود. مراکز منطقه ای از طرف اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده برای مدیریت پروژه های سرمایه گذاری EB-5 تعیین می شوند. مراکز منطقه ای موظف به رعایت مقررات برنامه اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده هستند. این کار فشار را از روی سرمایه گذاران برمی دارد به طوری که آنها به تنهایی مسئول رفع نیازهای برنامه نیستند. در نتیجه، سرمایه گذاری از طریق مراکز منطقه ای مناسب کسانی است که بیشتر  خواهان شیوه دخالت نکردن هستند که بدین ترتیب عهده دارمدیریت مستقیم سرمایه گذاری خود نیستند. حدود 90 درصد کل متقاضیان EB-5  از طریق یک مرکز منطقه ای   سرمایه گذاری می کنند.

درخواست روادید EB-5

متقاضیان روادید EB-5 باید سه مرحله کلی برای به دست آوردن اقامت دائم آمریکا را دنبال کنند.

  1. فرم I-526 را تکمیل و به اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده ارائه کنید که نشان می دهد شما در موارد ذیل سرمایه گذاری کرده اید.
    • دریک مرکز منطقه ای تعیین شده توسط خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده که هر سرمایه گذارمی تواند 10 اشتغال مستقیم ، غیر مستقیم و یا مشاغل تشویقی ایجاد کند.
  2. پس از تایید فرم I-526 ، سرمایه گذار درخواست اقامت دائمی مشروط خود را یا از طریق پر کردن فرم I-485 که فرم درخواست تنظیم وضعیت است و یا فرم DS-260 که درخواست روادید مهاجرتی است ، ارائه می کند. این تقاضانامه است که کارت سبز را به سرمایه گذار و وابستگان واجد شرایط او اعطا می کند.
  3. درنهایت سرمایه گذاران باید در پایان اقامت مشروط دو ساله خود اثبات کنند که تمام شرایط EB5 را کسب کرده اند و با پر کردن فرم I-829 برای حذف شرایط, درخواست بدهند. سپس سرمایه گذار، همسر، و فرزندان مجرد زیر 21 سال او مقیم دائم قانونی می شوند و کارت سبزده ساله خود رادریافت می کنند.

نظر خود را اضافه كنيد

با استفاده از فیس بوک خود یک پیغام بگذارید شرایط استفاده و سیاست شخصی. اسم فیس بوک شما,عکس ; سایر اطلاعات شخصی شما که در معرض عموم در فیس بوک می باشد با گذاشتن این پیغام به اشتراک گذاشته می شود.