+1-800-997-1228
اصول EB-5

منطقه استخدام هدفمند

منطقه استخدام هدفمند (TEA) 

گرفتن تخصيص منطقه استخدام هدفمند (TEA) براي یک پروژه EB-5 می تواند برای سرمایه گذاران EB-5 فوق العاده مهم باشد. اگر پروژه EB-5 در منطقه استخدام هدفمند انجام شود مقدار سرمایه گذاری لازم EB-5 از 1 میلیون دلار به $500,000 کاهش مي يابد. به منظور تخصيص TEA، پروژه EB-5 باید يا در يك منطقه روستایی و یا در منطقه اي با نرخ بیکاری بالا واقع شده باشد. تخصيص منطقه استخدام هدفمند در دادخواست I-526 سرمایه گذار EB-5 درخواست مي شود. اگر شما در يك مرکز منطقه ای سرمایه گذاری كنيد، در صورتي كه پروژه آنها در TEA واقع شده باشد به شما اطلاع مي دهند.

يك منطقه روستایی TEA چيست؟

مجموعه معیارهای خاصي وجود دارد که يك مكان پروژه EB-5 بايد دارا باشد تا به عنوان منطقه روستایی TEA واجد شرایط شناخته شود. مناطق روستایی نباید در یک منطقه آماری كلان شهری که توسط دفتر مدیریت و بودجه ایالات متحده مشخص شده است قرار داشته باشند. یک منطقه روستایی همچنين نبايد در حومه شهر یا شهرستاني باشد که جمعیت آن طبق سرشماری ایالات متحده 20,000 نفر یا بیشتر است. اگر محل پروژه در زمان سرمایه گذاری EB-5 یک منطقه روستایی باشد، آنگاه ممکن است به عنوان یک TEA تعیین شود.

يك منطقه با نرخ بالای بیکاری TEA چيست؟

نرخ بیکاری محل پروژه EB-5 باید حداقل 150% میانگین ملی ايالات متحده باشد تا تخصيص منطقه استخدام هدفمند را با توجه به بیکاری بالاي منطقه دریافت كند. همچنين مناطق داراي نرخ بالای بیکاری باید در یک منطقه آماري شهرستان یا كلان شهری که دارای جمعیت 20,000 نفري یا بیشتر است واقع شده باشد. يك پروژه EB-5 در صورتی می تواند تخصيص TEA را دريافت كند که مكان اصلی این پروژه در زمان سرمایه گذاری EB-5 در یک منطقه با نرخ بالای بیکاری واقع شده باشد.

چگونگي دريافت تخصيص TEA

تخصيص منطقه استخدام هدفمند به عنوان بخشی از درخواست I-526 مقرر شده است. متقاضی رواديد EB-5 باید با ارسال يك نامه تخصيص TEA به USCIS شواهد کافی ارائه كند که نشان دهد پروژه وي در یک منطقه استخدام هدفمند واقع شده است. مدارك مختلفي وجود دارد که می تواند ثابت کند سرمایه گذاری EB-5 در يك TEA اداره خواهد شد. چند راهنمایی برای دستیابی به مدارك کافی براي تخصيص TEA شامل موارد زیر مي باشد:

  • برای به دست آوردن بولتن هاي منتشر شده فنی با اداره آمار بیکاری مناطق محلي (LAUS) در دفتر آمار اشتغال ایالات متحده تماس بگيريد
  • براي فراهم كردن مدارك مناطق روستایی یا منطقه داراي نرخ بالای بیکاری نامه ای از دولت ايالتي دریافت كنيد
  • سایر اسناد آماری را فراهم كنيد

نظر خود را اضافه كنيد

با استفاده از فیس بوک خود یک پیغام بگذارید شرایط استفاده و سیاست شخصی. اسم فیس بوک شما,عکس ; سایر اطلاعات شخصی شما که در معرض عموم در فیس بوک می باشد با گذاشتن این پیغام به اشتراک گذاشته می شود.