+1-800-997-1228
اصول EB-5

برنامه های سرمایه گذار مهاجر بین المللی

برنامه های سرمایه گذار مهاجر بین المللی

بسیاری از کشورها برنامه هايی مشابه با برنامه رواديد EB-5 ایالات متحده اجرا مي كنند که به سرمایه گذاران خارجی اقامت اعطا مي نمايد. هدف این برنامه ها، افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر کشور با ارائه مشوق هايي براي کسانی است که مایل به سرمایه گذاری قابل ملاحظه اي هستند. الزامات این برنامه هاي سرمایه گذاري مهاجر در كشور هاي مختلف متفاوت است. وضعیت اقامتي که به سرمایه گذاران داده مي شود نيز در كشور هاي مختلف متفاوت است. برخی از کشورها به سرمایه گذاران اقامت دائم كامل اعطا مي کنند در حالی که برخي ديگر تنها اقامت مشروط اعطا مي نمايند. چهار گزینه جایگزین برنامه رواديد EB-5 ایالات متحده شامل برنامه های رواديد سرمایه گذاری استرالیا، کانادا، نیوزیلند و انگلستان مي شود.

رواديد سرمایه گذاری استرالیايي

استرالیا به سرمایه گذاران خارجی فرصت مهاجرت به این کشور را از طریق رواديد سرمایه گذار خود مي دهد. بر خلاف برنامه EB-5 که منجر به اقامت دائم مي شود، رواديد سرمایه گذار استرالیا تنها به مهاجران خارجی چهار سال اقامت موقت مي دهد. دارنده رواديد می تواند در پایان دوره اقامت مشروط برای انواع رواديد های دیگر که می تواند منجر به اقامت دائم شود درخواست بدهد. متقاضیان برای اينكه واجد شرایط رواديد سرمایه گذار شوند، باید مبلغ AUD $1,500,000 را در یک شرکت استرالیایی که در آن سهام مالکیت دارند سرمایه گذاری كنند. سرمایه گذاران باید کمتر از 45 سال سن داشته و دارایی خالص آنها باید $2,250,000 باشد. سرمایه گذاران همچنين باید سطح حرفه ای تسلط به زبان انگلیسی را داشته باشد. آنها همچنین باید حداقل 3 سال در زمینه مدیریت کسب و کار تجربه داشته و باید سابقه کسب و کار مثبتي داشته باشند.سرمایه گذاری برای مدت چهار سال طول می کشد.

برنامه سرمایه گذار مهاجر کانادايي

سرمایه گذاران خارجی می توانند اقامت کانادايي را از طریق برنامه سرمایه گذار مهاجر فدرال به دست آورند. بر خلاف برنامه های سرمایه گذار مهاجر بسیاری از کشورهای دیگر، سرمایه گذاران به محض اتمام برنامه سرمایه گذار مهاجر فدرال اقامت دائم دریافت مي كنند. سرمایه گذاران باید مبلغ C $800,000 را سرمایه گذاری كنند تا واجد شرایط برنامه سرمایه گذار مهاجر شوند. این سرمایه گذاری توسط اداره شهروندی و مهاجرت کانادا (CIC) مدیریت شده و به منظور تسهیل رشد اقتصادی در استان های کانادا مورد استفاده قرار مي گیرد. سرمایه گذاران باید حداقل ارزش خالص C $1,600,000 داشته باشند تا در این برنامه شرکت كنند. طول مدت سرمایه گذاری 5 سال و 2 ماه است. كل مبلغ سرمایه گذاری، بدون بهره، در پایان این دوره به سرمایه گذار برگردانده مي شود. در حال حاضر يك سقف 700 متقاضی براي برنامه سرمایه گذار مهاجر فدرال وجود دارد. در حال حاضر آنقدر تعداد درخواست ها براي برنامه سرمایه گذار مهاجر فدرال زياد شده است که يك صف انتظار حدود 12 ساله را برای پردازش درخواست هاي جديد به وجود آورده است.

رواديد هاي سرمایه گذار و سرمایه گذار پلاس نیوزیلند

سرمایه گذاران مهاجر می توانند اقامت دائم نیوزیلندي خود را از طریق رواديد سرمایه گذار و سرمایه گذار پلاس به دست آورند. الزامات بسیاری وجود دارد که باید برای صدور رواديد سرمایه گذار برآورده شود. متقاضی باید يك سرمایه گذاری به مبلغ NZD $1,500,000 را در یک کسب و کار جدید نیوزیلندي انجام دهد. سرمایه گذار باید 65 ساله یا جوان تر باشد و باید حداقل 3 سال تجربه تجاري داشته باشند. آنها همچنین باید شرايط زبان انگلیسی مورد نیاز را داشته باشند. وجوه سرمایه گذاری باید به مدت چهار سال در سرمایه گذاری باقی بماند. سرمایه گذاران خارجی همچنين مي توانند برای رواديد سرمایه گذار نیوزیلند درخواست دهند. متقاضیان سرمایه گذار پلاس باید يك سرمایه گذاری به مبلغ NZD $10,000,000 را طی یک دوره سرمایه گذاری سه ساله انجام دهند. هيچ الزام زباني، سني، یا تجربي برای متقاضیان رواديد سرمایه گذار پلاس وجود ندارد.

رواديد سرمایه گذاری درجه 1 انگلستان

سرمایه گذاران مهاجر می توانند وضعیت اقامت در انگلستان را با اخذ رواديد سرمایه گذاری درجه 1 به دست آورند. اگر چه رواديد سرمایه گذاری درجه 1 تنها اقامت دائم اعطا مي كند، دارندگان رواديد درجه 1 پس از داشتن اين رواديد به مدت 5 سال مي توانند براي اقامت دائم درخواست دهند. سرمایه گذاران مهاجر باید مبلغ 1 میلیون پوند سرمایه گذاری كنند تا واجد شرایط رواديد سرمایه گذاری درجه 1 شوند. از این میزان، 750,000 پوند باید اوراق قرضه دولت بریتانیا، سرمایه وام، یا سرمایه سهم را در یک شرکت ثبت شده فعال بريتانيايي سرمایه گذاری كند. 250,000 پوند باقی مانده را می تواند در هر نهاد تجاري بریتانیاي که سرمایه گذار مي خواهد سرمایه گذاری شود. متقاضیان همچنین باید شرايط زبان انگلیسی مورد نیاز را داشته و بايد حداقل نیمی از وقت خود را در طول سه دوره سرمایه گذاری در بريتانيا صرف كنند.

نظر خود را اضافه كنيد

با استفاده از فیس بوک خود یک پیغام بگذارید شرایط استفاده و سیاست شخصی. اسم فیس بوک شما,عکس ; سایر اطلاعات شخصی شما که در معرض عموم در فیس بوک می باشد با گذاشتن این پیغام به اشتراک گذاشته می شود.