+1-800-997-1228
اصول EB-5

تاریخچه EB-5

تاریخچه رواديد EB5

برنامه های سرمایه گذاری مهاجر EB-5 توسط قانون مهاجرت 1990 (IMMACT90) کنگره ایالات متحده تهيه شده است. این قانون، سيستم مهاجرت ایالات متحده را به صورت قابل توجهی بازسازی كرد و شامل تغییراتي در دسته های رواديد غیر مهاجرتي، قوانین اخراج، افزایش محدودیت های مهاجرت قانونی، و ديگر تغييرات مي باشد. کنگره برنامه EB-5 را برای تحریک اقتصاد ایالات متحده با دادن فرصت های زندگی و کار دائم در ایالات متحده به کارآفرینان خارجی که در یک شرکت تجاری امریکایی سرمایه گذاری مي كنند تأسيس كرد. در سال 1993، کنگره برنامه آزمایشی مهاجر سرمایه گذار را تهيه كرد که در سال 1993 به منظور افزایش اقبال به برنامه رواديد EB-5 اجرا شد. این برنامه آزمایشی جدید مراکز منطقه ای EB-5 را تأسيس نمود. مراکز منطقه ای، نهاد هاي تجاري هستند كه تخصيص ويژه اي را از خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) براي اداره سرمایه گذاری EB-5 و ایجاد شغل دریافت مي كنند.

اصلاحات 1990 رواديد EB-5

چندین تغيير عمده در برنامه EB-5 در اواخر دهه نود ايجاد شد. این تغییرات با مشاهده سهل انگاری در اجرای مقررات و تقلب در سرمایه گذاری EB-5 به وجود آمدند. حاكم دادگاه منطقه ای ایالات متحده در پرونده ايالات متحده عليه اُكانر (O’Connor)، طرح های سرمایه گذاری EB-5 جعلی را بر ملا كرد. واحد تجدید نظر USCIS، دفتر تجدید نظر اداری (AAO)، در سال 1998 تغییراتي را در شرايط اخذ EB-5 اعمال كرد. این تغییرات سرمایه گذاران را ملزم كرد مداركي را ارائه كنند كه نشان دهد سرمایه گذاری هاي EB-5 از منابع قانونی سرچشمه گرفته است، که سرمایه گذاران شخصا درگير پروژه EB-5 خود هستند، و تضمین بازگشت سرمایه گذاری آنها ممنوع شد. USCIS اقدام به اعمال این مقررات جدید عطف به پرونده هاي EB-5 سابق نمود. با این حال، حاکم پرونده چانگ (Chang) عليه ایالات متحده این عمل را غیر قانونی دانست. پس از تصویب مقررات جدید تعداد متقاضیان EB-5 به طور قابل توجهی کاهش یافت.

همچنين چهار حكم سابقه بسیار مهم وجود داشت که توسط دفتر تجدید نظر اداری USCIS در طول دهه نود اتخاذ شد. AAO تلاش كرد تا اطمینان حاصل شود که مقررات EB-5 به صورت یکنواخت در تمام درخواست هاي جدید استفاده مي شوند. به عنوان مثال، اگر مسئله ای که قبلا در درخواست EB-5 بررسي نشده بود به يك شيوه براي آن صدور حكم مي شد، به برنامه های آتي نيز كه همان مسئله را داشتند باید به طور مشابه رسيدگي مي شد. هنگامی كه AAO حكمي را در يك برنامه EB-5 اتخاذ مي كند که می تواند بر برنامه های آتي به همان روش تأثیر گذارد، آنها را احكام سابقه مي نامند. چهار حكم سابقه مهم دهه نود، که هنوز هم براي درخواست هاي EB-5 فعلی الزام آور هستند عبارتند از امر Ho، امر Izummi، امر Hsiung، و امر Soffici. در این احكام، AAO تصمیم های مهمي را در شرايط اخذ برنامه ها اتخاذ كرد از جمله نوع نهاد تجاری که می تواند سرمایه گذاری EB-5 را دريافت كند، شرایط منبع قانونی وجوه، و چگونگی اداره سرمایه گذاری.

اصلاحات سال 2000 رواديد EB-5

کنگره قانون گسترش و توسعه برنامه آزمايشي اساسي 2003 را برای کمک به احیای برنامه EB-5 تصویب كرد. این قانون دفتر محاسبات دولت (GAO) را ملزم مي كرد یک تحقیق کامل در مورد برنامه رواديد EB-5 انجام دهد. این تحقیق نشان داد که در واقع تنها كسري از 10,000 رواديد اختصاص داده شده به برنامه EB-5 در هر سال واگذار مي شد. این مشاهده باعث اصلاحات مجدد در برنامه شد. یکی از اصلاحات، تشكيل واحد سرمایه گذار و مرکز منطقه ای (IRCU) در سال 2005 بود. این واحد تخصصي از USCIS، نظارت بر برنامه EB-5 را که شامل حسابرسی پرونده، طراحی فرم، توسعه قوانین و مقررات، و سیاست گذاری مي شد، بر عهده داشت. تشكيل IRCU به هماهنگی بهتر و افزایش قابلیت اطمینان در برنامه EB-5 منجر شد.

تغییرات در سیاست EB-5

USCIS تجدید نظر در هدایت سیاست EB-5 را در سال 2009 اعمال كرد. USCIS پردازش EB-5 را در مرکز خدمات کالیفرنیا (CSC) متمرکز كرد، در حالی که پردازش قبلا در دو مرکز مختلف انجام مي شد - کالیفرنیا و تگزاس. با وجود اينكه برنامه EB-5 هنوز دائمی نشده بود، به طور مداوم مورد تصويب مجدد قرار مي گرفت. در سال 2009 رئیس جمهور اوباما، برنامه آزمایشی مهاجر سرمایه گذار EB-5 را تا 30 سپتامبر، 2012 تمدید کرد.رییس جمهور اوباما مجددا به مدت 3 سال دیگر برنامه آموزشی مهاجر سرمایه گذار را تا سال 2015 تمدید کرد.

نظر خود را اضافه كنيد

با استفاده از فیس بوک خود یک پیغام بگذارید شرایط استفاده و سیاست شخصی. اسم فیس بوک شما,عکس ; سایر اطلاعات شخصی شما که در معرض عموم در فیس بوک می باشد با گذاشتن این پیغام به اشتراک گذاشته می شود.