+1-800-997-1228
اصول EB-5

مراحل برنامه EB-5

چگونگي دریافت رواديد EB-5

چهار مرحله کلی وجود دارد که سرمایه گذاران باید برای كسب اقامت دائم ایالات متحده از طریق برنامه رواديد EB-5 تكميل كنند. پس از تکمیل این مراحل، سرمایه گذاران EB-5، همسر و فرزندان مجرد زیر 21 سال آنها اقامت دائم ایالات متحده را دريافت مي كنند. آنها حتی امكان تبدیل شدن به شهروندان آمریکایی کامل را 5 سال پس از اخذ اقامت دائم خود دارند.

مرحله 1: تعيين پروژه EB-5

مرحله مقدماتی برای متقاضی EB-5 پیدا کردن یک پروژه کسب و کار مناسب براي دريافت سرمایه گذاری است. پروژه های کسب و کار EB-5 به طور کلی به شکل شرکت های تجاری جديد یا پروژه های مرکز منطقه ای مي باشند. آژانس های مهاجرت در خارج از کشور اغلب به سرمایه گذاران EB-5 در تعيين پروژه اي که به بهترین وجه مناسب نیازهای آنها باشد کمک مي کنند. متقاضیان همچنین باید اطمینان حاصل كنند که الزامات درآمد سرمایه گذار را به منظور ادامه روند EB-5 برآورده مي كنند.

مرحله 2: سرمایه گذاری و دادخواست I-526

در مرحله دوم روند اخذ رواديد EB-5، متقاضیان بايد مقدار سرمایه مورد نیاز براي سرمایه گذاری در پروژه انتخابي خود را فراهم كنند. این امر به طور معمول مستلزم آن است كه يك حسابدار اطمینان حاصل كند که مبلغ $500,000 يا 1 میلیون دلار سرمایه گذاری شده یا در روند سرمایه گذاری در پروژه EB-5 مي باشد. اغلب این سرمایه گذاری ها به يك حساب اماني سپرده مي شود. سپس يك وکیل مهاجرت، تأييديه این سرمایه گذاری را با ارسال دادخواست I-526 به USCIS فراهم می کند. USCIS به طور معمول پس از 9 تا 12 ماه پذیرفته شدن یا نشدن دادخواست I-526 را به متقاضیان اطلاع مي دهد. اکثر مراکز منطقه ای اگر درخواست  I-526 شما تائید نشود, سرمایه شما را برخواهند گرداند.

مرحله 3: دو سال اقامت دائم مشروط

در مرحله سوم از روند درخواست EB-5 متقاضی بايد اقامت دو ساله مشروط ایالات متحده را اخذ كند به طوری که بتواند پروژه سرمایه گذاری EB-5 خود را به کار اندازد. سرمایه گذاران EB-5 هنگامي كه دادخواست I-526 آنها توسط USCIS تأييد شد واجد شرایط كسب اقامت ایالات متحده مي شوند. اقامت را می توان از یکی از دو راه زير به دست آورد. اگر سرمایه گذار EB-5 در حال حاضر دارای وضعیت قانونی در ایالات متحده باشد، پس باید فرم I-485 را برای تنظیم وضعیت خود به اقامت دائم مشروط تکمیل كند. اگر سرمایه گذار در حال حاضر در ایالات متحده نباشد، پس باید با ارسال فرم DS-260 به مرکز ملی رواديد برای رواديد مهاجرتی تشكيل پرونده دهد و سپس روند کنسولگری یا سفارت ایالات متحده را در کشور خود طي كند. هر دو این مراحل به طور معمول نیازمند کمک يك وکیل مهاجرت است و رواديد مهاجر نيز به طور متوسط بعد از 6 تا 12 ماه صادر مي شود. در طول 2 سال اقامت موقت, سرمایه گذار بایستی تمامی الزامات یک مقیم موقت را رعایت نماید و نباید بیش از یک سال خارج از آمریکا باشد در صورتی که مجوز ورود مجدد را دریافت نکرده باشد.

مرحله 4: اقامت دائم بي قید و شرط و دادخواست I-829

در آخرین مرحله از روند اخذ رواديد EB-5، متقاضیان بايد اقامت دائم بی قید و شرط را از طریق حذف وضعیت مشروط دو ساله خود كسب كنند. دادخواست I-829  بایستی 90روز قبل از سالگرد تاریخ دریافت اقامت مشروط توسط متقاضی  به USCIS تسليم شود. این درخواست نشان می دهد که سرمایه گذار تمام الزامات برنامه رواديد EB-5 را برآورده كرده است. USCIS اغلب يك گرين كارت دائمي را 6 تا 8 ماه بعد از تسليم I-829 صادر مي كند. سرمایه گذار، همسر و فرزندان مجرد زیر 21 سال وي، پس از آن می توانند به طور دائم در ایالات متحده زندگی و کار کنند و امكان تبدیل شدن به شهروندان امريكايي را پس از گذشت یک دوره 5 ساله از تاریخ دریافت اقامت مشروط اولیه خود دارند.

نظر خود را اضافه كنيد

با استفاده از فیس بوک خود یک پیغام بگذارید شرایط استفاده و سیاست شخصی. اسم فیس بوک شما,عکس ; سایر اطلاعات شخصی شما که در معرض عموم در فیس بوک می باشد با گذاشتن این پیغام به اشتراک گذاشته می شود.