+1-800-997-1228
اصول EB-5

شرایط اخذ رواديد EB-5

شرایط اخذ رواديد EB-5

سرمایه گذاران خارجی باید الزامات خاص خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) را براي به دست آوردن اقامت دائم خود از طریق برنامه رواديد EB-5 فراهم كنند. به طور کلی، سرمایه گذار باید الزامات میزان سرمایه گذاری و الزامات ایجاد شغل را برآورده كند، و باید اطمینان حاصل كند که کسب و کاری که در آن سرمایه گذاری می کند، واجد شرایط برنامه EB-5 مي باشد. متقاضیان رواديد EB-5، همسر، و فرزندان آنها، هنگامی که تمام شرايط با موفقیت تأمین شده و توسط USCIS تأييد شد، گرين کارت اقامت دائم خود را دریافت مي كنند.

مقدار سرمایه مورد نياز EB-5

متقاضیان رواديد EB-5 به طور معمول بايد سرمایه اي بالغ بر $500,000 يا 1 میلیون دلار را در یک شرکت تجاری امريكايي سرمایه گذاری كنند. سرمایه گذاری EB-5 می تواند به شکل پول نقد، موجودی، تجهیزات، بدهی های امن، اموال ملموس، و یا معادل هاي پول نقد باشد و بر اساس ارزش بازار منصفانه دلار امريكا ارزش گذاري مي شود.

میزان حداقل سرمایه لازم برای برنامه رواديد EB-5 در صورتی مي تواند از 1 میلیون دلار به $500,000 کاهش يابد که سرمایه گذاری در یک نهاد تجاری انجام شود که در يك منطقه استخدام هدفمند (TEA) واقع شده باشد. پروژه EB-5 یا باید در یک منطقه روستایی یا در منطقه ای با نرخ بیکاری بالا واقع شود تا واجد شرایط تخصيص TEA گردد.

مناطق داراي نرخ بیکاری بالا، مکان های جغرافیایی هستند که نرخ بیکاری آنها حداقل 150 درصد نرخ بیکاری کشور در زمان سرمایه گذاری EB-5 مي باشد. مناطق روستایی، مناطق جغرافیایی هستند که در خارج از شهري قرار دارند که دارای جمعیت 20,000 نفري یا بیشتر است. مناطق روستایی همچنين می توانند مناطق جغرافیایی باشند که در خارج از مناطقي واقع شده اند که توسط دفتر مدیریت و بودجه ایالات متحده به عنوان مناطق آماری كلان شهري تعیین شده است.

الزامات اشتغال زایی EB-5

USCIS ملزم مي دارد كه سرمایه گذاری EB-5 منجر به ایجاد 10 شغل تمام وقت برای کارگران ایالات متحده بشود. این مشاغل باید ظرف مدت 2 سال پس از دريافت اقامت دائم مشروط توسط سرمایه گذار ايجاد شوند. در برخی موارد سرمایه گذار باید بتواند ثابت کند که سرمایه گذاری وي برای کارمنداني که به طور مستقیم در درون نهاد تجاری دريافت كننده سرمایه گذاری کار مي كنند، منجر به ایجاد شغل مستقیم شده است. با این حال، در صورتی که سرمایه گذاری در مرکز منطقه ای انجام شده باشد سرمایه گذار EB-5 ممکن است تنها ملزم به نشان دادن اين باشد كه 10 شغل تمام وقت غیر مستقیم يا القائي ایجاد شده است. مشاغل غیر مستقیم آن دسته از مشاغلي است كه در کسب و کارهايي که کالا یا خدمات به پروژه EB-5 عرضه مي كنند ايجاد مي شوند. مشاغل القائي، مشاغل ایجاد شده در جامعه بزرگتر در نتیجه درآمد خرج شده توسط کارکنان پروژه EB-5 مي باشند.

نهادهای تجاري EB-5

انواع مختلفی از نهاد هاي تجاري وجود دارند كه متقاضی رواديد EB-5 می تواند در آنها سرمایه گذاری کند. به طور کلی، متقاضيان می توانند به طور مستقیم در یک شرکت تجاری جديد یا در یک مرکز منطقه ای سرمایه گذاری كنند. شرکت های تجاری جدید نهاد هاي سود ده قانوني هستند که می توانند یکی از چندين ساختار مختلف کسب و کار را داشته باشند. اين ساختار هاي کسب و کار عبارتند از شرکت ها، مشارکت هاي محدود یا عمومي، مالکیت انحصاری، کسب و کار های اماني، یا دیگر ساختارهای کسب و کار خصوصی یا عمومي. تمام شرکت های تجاری جدید باید بعد از 29 نوامبر، 1990 تأسيس شده باشند. با این حال، شرکت های تجاری قدیمی مي توانند واجد شرایط باشند در صورتی که سرمایه گذاری منجر به 40 درصد افزایش در تعداد کارکنان یا ارزش خالص شود، یا اگر يك کسب و کار قدیمی تا حدي بازسازی شود که يك شرکت تجاری جدید به وجود آيد. علاوه بر شرکت های تجاري فردي، متقاضیان رواديد EB-5 همچنین می توانند در مراکز منطقه ای EB-5 سرمایه گذاری كنند. مراکز منطقه ای پروژه هاي EB-5 را اداره مي كنند. ممکن است سرمایه گذاری در يك پروژه تحت اداره مرکز منطقه ای برای یک سرمایه گذار سودمند تر باشد، چرا که سرمایه گذار ديگر نيازي به راه اندازی مستقل پروژه های EB-5 نخواهد داشت.

خلاصه الزامات رواديد EB-5

  • سرمایه گذاری$500,000 (در صورتی که در TEA باشد) و 1 ميليون دلاري
  • سرمایه گذاری باید به سود نهاد تجاری امريكايي انجام شود
  • سرمایه گذاری باید 10 شغل تمام وقت امريكايي را برای 2 سال ایجاد كند

نظر خود را اضافه كنيد

با استفاده از فیس بوک خود یک پیغام بگذارید شرایط استفاده و سیاست شخصی. اسم فیس بوک شما,عکس ; سایر اطلاعات شخصی شما که در معرض عموم در فیس بوک می باشد با گذاشتن این پیغام به اشتراک گذاشته می شود.