+1-800-997-1228
اصول EB-5

چگونگي تبدیل شدن به يك مرکز منطقه ای EB-5

EB5Investors.com می تواند شما را به متخصصاني معرفي كند که شما را در راه اندازی مرکز منطقه ای خود ياري مي كنند. ما می دانیم که این فرآیند بدون حضور افراد مشخص براي راهنمایی شما بسیار دشوار است. ما هم اكنون يك راه حل تک مرحله ای به شما ارائه مي كنيم که امكان دسترسی به اقتصاددان ها، نویسندگان طرح کسب و کار، وکلای اوراق بهادار و وکلای مهاجرت مختلف را برای کمک به درخواست مرکز منطقه ای (و دادخواست I-924) شما فراهم مي كند. شما همچنین می توانید با شماره 1 (800) 997-1228 با ما تماس بگیرید یا فرم زیر را پر كنيد.

دليل تبدیل شدن به یک مرکز منطقه ای EB-5 چيست؟

مزایای بسیاری برای سازمان های تجاري دریافت كننده تخصيص مرکز منطقه ای EB-5 از خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) وجود دارد. تبدیل شدن به یک مرکز منطقه ای يك راه جذاب برای پروژه های کسب و کار برای افزایش سرمایه با بهره پایین است. تخصيص مرکز منطقه ای همچنين می تواند به يك پروژه کسب و کار مشروعیت بخشد، و جذب سرمایه را هم از سرمایه گذاران EB-5 و هم از سایر منابع سرمایه گذاری براي آن آسان تر كند. تخصيص مرکز منطقه ای همچنین باعث می شود برخی از شرایط USCIS برای متقاضیان رواديد EB-5 از سختگیری کمتری برخوردار شود. مراکز منطقه ای الزامات ایجاد شغل آسان تري نسبت به پروژه هاي EB-5 فردي دارند. به جاي نیاز به ایجاد 10 شغل تمام وقت مستقیم، مراکز منطقه ای می توانند الزامات ایجاد کار EB-5 را با ایجاد 10 شغل مستقیم، غیرمستقیم، یا القائي برآورده کنند. با این حال، مزیت دیگر این است که پروژه های مرکز منطقه ای می توانند پيش-تأييد شوند به طوری که سرمایه گذاران EB-5 ديگر نيازي به برآورده كردن تمام الزامات لازم براي ایجاد یک پروژه EB-5 جديد نداشته باشند. مراکز منطقه ای همچنين می توانند جذب سرمایه آسان تري داشته باشند، چرا که هیچ محدودیتی در تعداد متقاضیان EB-5 که می توانند در یک پروژه خاص سرمایه گذاری كنند تا زمانی که هر یک از متقاضیان الزامات ایجاد شغل خود را برآورده می کند وجود ندارد. با این حال، همیشه نیازهای ويژه یک سازمان خاص است كه تعیین مي كند تخصيص مرکز منطقه ای بیشترين نفع را دارد يا خير.

چگونگي تبدیل شدن به یک مرکز منطقه ای EB-5

تقریبا هر کسی می تواند یک مرکز منطقه ای به راه اندازد. هيچ مجوز ویژه اي برای تخصيص مرکز منطقه ای مورد نیاز نيست. مدل های کسب و کاري که واجد شرایط تبدیل شدن به مراکز منطقه ای EB-5 هستند عبارتند از سازمان های دولتی، شركت هاي تضامني، یا هر نهاد تجاری امريكايي موجود دیگر. هر مرکز منطقه ای باید تأييديه خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) را به دست آورد. این تخصيص مرکز منطقه ای USCIS مستلزم یک فرآیند چند مرحله ای است که نیازمند ورود کارشناسان مختلف است. هزینه اخذ تأييديه مرکز منطقه ای بسیار متغیر است. هزینه ارسال كردن خود درخواست به نام دادخواست I-924، به USCIS بالغ بر $6,230 است. با این حال، هزینه کلی تأييديه اغلب بسیار گران تر است و تا حد زیادی به هزینه كسب خدمات EB-5 از کارشناسان مختلف بستگی دارد.

مراحل تبدیل شدن به یک مرکز منطقه ای EB-5

6 مرحله کلی وجود دارد که يك سازمان باید براي به دست آوردن تأييديه مرکز منطقه ای EB-5 از USCIS طي كند. این مراحل به شرح زیر است:

1. تعیین حوزه مرکز منطقه ای

شاید مهم ترین مرحله از فرآیند تأييد مرکز منطقه ای برای سازمان تجاري تعیین محدوده جغرافیایی و اقتصادی این پروژه است. این شامل تعیین محل، صنعت، میزان سرمایه گذاری مورد نیاز، و مدل کسب و کار مرکز منطقه ای مي باشد.

2. به دست آوردن خدمات متخصصان که بخش جدایی ناپذیر تخصيص مرکز منطقه ای خواهند بود

باید کارشناسان صنعت را جذب كرد، به طوری که آنها بتوانند روی نیازهای فردی تأييد مرکز منطقه ای شروع به كار كنند. یک اقتصاددان باید براي آماده سازی محاسبه شغل و گزارش ایجاد اشتغال استخدام شود. اقتصاددان همچنين باید تعيين كند كه مرکز منطقه ای در یک منطقه استخدام هدفمند واقع خواهد شد يا خير. اگر این مرکز در TEA واقع شود، پس از آن مقدار سرمایه EB-5 مورد نياز براي هر سرمایه گذار مهاجر ممکن است کاهش يابد. يك نویسنده طرح کسب و کار باید طرح کسب و کار را تهيه کند. يك عامل بانک یا اماني نيز ممکن است در صورتی که سرمایه گذاری در يك حساب اماني انجام شود، لازم باشد. يك وکیل اوراق بهادار شرکت اطمینان حاصل خواهد كرد که ساختار سرمایه گذاری ها صحيح و منطبق با همه مقررات SEC است. و در نهایت، يك وکیل مهاجرت به شروع تخصيص مرکز منطقه ای با USCIS کمک خواهد کرد.

3. ارائه درخواست I-924 به USCIS

دادخواست I-924 درخواست حقيقي است که برای تخصيص مرکز منطقه ای به USCIS فرستاده مي شود. این برنامه به طور معمول توسط يك وکیل مهاجرت با کمک متخصصاني که قبلا اشاره شد آماده مي شود.

4. ارسال دادخواست I-526 سرمایه گذار EB-5 به USCIS

دادخواست هاي I-526 پروژه هاي EB-5 خاصي را که مرکز منطقه ای انجام خواهد داد، مشخص مي كنند. پس از تأييد، دادخواست I-526 نیز سرمایه گذاران EB-5 فردی را قادر به دريافت گرين كارت خود براي ورود به ايالات متحده خواهد كرد. متقاضیان رواديد EB-5 فردی، دادخواست I-526 را شخصا ارائه مي كنند اگر چه مراکز منطقه ای می توانند وكلاي مهاجرت برای متقاضیان استخدام كنند. مراکز منطقه ای ممکن است همه یا بخشي از وجوه سرمایه گذاری را تا زمانی که درخواست I-526 متقاضی تأييد مي شود به حساب اماني بسپارند.

5. مرکز منطقه ای پروژه های خود را اداره كرده و از USCIS پيروي مي كند

مرکز منطقه ای باید بر سرمایه گذاران خود نظارت داشته و الزامات ايجاد شغل پروژه های خود را پیگیری كند. مرکز منطقه ای همچنين باید يك گزارش سالانه انطباق را، به نام I-924a، به USCIS ارسال كند. مرکز منطقه ای همچنين باید گزارش هايي را به کمیسیون بورس و اوراق بهادار و دیگر آژانس های ایالتی و محلی تنظیم كننده اوراق بهادار ارسال نمايد.

6. متقاضیان رواديد EB-5 دادخواست هاي I-829 را واصل مي نمايند

مرحله نهایی از روند رواديد EB-5 برای متقاضیان سرمایه گذار فردی ارسال كردن فرم هاي eb5 خود مي باشد. این درخواست نشان می دهد که آنها تمام الزامات برنامه EB-5 را برآورده كرده اند. پس از تأييد، I-829 سرمایه گذاران را قادر می سازد وضعیت قانونی اقامت دائم (گرين كارت) خود را به دست آورند. با وجود اين که درخواست توسط شخص متقاضی رواديد EB-5 ارسال مي شود، مراکز منطقه ای مداركي ارائه مي كنند كه اثبات مي كند الزامات ایجاد اشتغال در نتیجه سرمایه گذاری برآورده شده است.

نظر خود را اضافه كنيد

با استفاده از فیس بوک خود یک پیغام بگذارید شرایط استفاده و سیاست شخصی. اسم فیس بوک شما,عکس ; سایر اطلاعات شخصی شما که در معرض عموم در فیس بوک می باشد با گذاشتن این پیغام به اشتراک گذاشته می شود.