+1-800-997-1228
EB5 Investors

مبانی رواديد EB-5

بررسی اجمالی رواديد EB-5

رواديد EB-5، امكان مهاجرت به ایالات متحده را براي افراد خارجی كه در يك کسب و کار امريكايي سرمایه گذاری مي كنند، فراهم مي كند. خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) برنامه مهاجر سرمایه گذار EB-5 را اداره مي كند. رواديدهاي EB-5، كه به رواديد هاي اولویت پنجم مبتني بر استخدام نيز مشهورند، رواديد هاي مهاجر هستند. این بدان معنی است که به دارندگان رواديد EB-5 يك گرين كارت اعطا مي شود که در نهایت به آنها اجازه می دهد به طور دائم در ایالات متحده زندگی و کار كنند. دارندگان رواديد EB-5 همچنین می توانند همسر و فرزندان مجرد زیر 21 سال خود را به ایالات متحده بیاورند. پیشرفت های اخیر در جهت شفافیت برنامه سرمایه گذار EB-5 توسط USCIS، منجر به افزايش تعداد متقاضیان اين برنامه در سال های اخیر شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تاریخچه برنامه EB-5، شرايط اخذ EB-5، مراحل EB-5، مراکز منطقه ای EB-5، اقامت دائم، و شهروندی ایالات متحده مطالب زير را مرور كنيد.

تاریخچه EB-5

برنامه رواديد EB-5 توسط کنگره ایالات متحده در سال 1990 تأسيس شد. قانون مهاجرت 1990 اين برنامه را به منظور تسهیل رشد اقتصادی ايالات متحده از طریق سرمایه گذاری خارجی ايجاد كرد. در سال 1993، کنگره با ایجاد برنامه آزمایشی سرمایه گذار مهاجر، که مراکز منطقه ای EB-5 تخصيصي USCIS را تأسيس نمود، علاقه بیشتري را براي برنامه EB-5 ايجاد كرد. کنگره و USCIS اصلاحات بیشتري را در EB-5 با هدف از بین بردن تقلب، استاندارد كردن داوری درخواست، افزایش روند درخواست، و اختصاص کارکنان بیشتر به برنامه، انجام دادند. این اصلاحات در سال های اخیر به افزایش شدید شرکت در برنامه EB-5 کمک کرده است.

شرايط اخذ EB-5

الزامات متعددی وجود دارد که سرمایه گذاران خارجی باید برای واجد شرایط شدن براي رواديد EB-5 فراهم كنند. سرمایه گذاران باید سرمایه گذاری مورد نیاز را در يك کسب و کار امريكايي انجام دهند. سرمایه گذاری مورد نیاز، بسته به مكان کسب و کار دریافت كننده سرمایه گذاری، معمولا $500,000 یا 1 میلیون دلار مي باشد. صرف نظر از مبلغ، سرمایه گذاری EB-5 باید به ایجاد 10 شغل تمام وقت امريكايي براي مدت حداقل دو سال منجر شود. همچنين، سرمایه گذاری EB-5 باید در یک نهاد تجاري مورد تأييد انجام شود. نهاد تجاري مورد تأييد عبارت است از کسب و کارهای تجاری سود ده جديد که می توانند یکی از ساختارهای بسیار کسب و کار را داشته باشد. متقاضیان رواديد EB-5 همچنین می توانند در مراکز منطقه ای که بر پروژه های سرمایه گذاری EB-5 نظارت دارند سرمایه گذاری كنند.

مراحل EB-5

4 مرحله اصلی درروند درخواست روادید EB-5 وجود دارد. اولا، متقاضیان باید مكان نهاد تجاري امريكايي را که می خواهند در آن سرمایه گذاری کنند، مشخص كنند. ثانيا، متقاضیان باید سرمایه گذاری خود را در کسب و کار انتخاب شده انجام دهند و یک دادخواست I-526 را تسلیم كنند. ثالثا، متقاضی باید اقامت دائم مشروط خود را به دست آورد که به وي اجازه می دهد برای نظارت بر سرمایه گذاری خود به مدت دو سال به ایالات متحده نقل مكان كند. پس از موافقت با درخواست I-526، در صورتی که سرمایه گذار در حال حاضر به موجب یک وضعیت معتبر غیر مهاجرتی در ایالات متحده باشد، یا موافقت با درخواست DS-230، در صورتی که سرمایه گذار خارج از ایالات متحده باشد، يك اقامت دائم مشروط دو ساله به متقاضیان واگذار مي شود. در نهایت، متقاضی باید ثابت کند که تمام الزامات برنامه EB-5 را با پر کردن درخواست I-829 پس از دو سال، با موفقیت برآورده كرده است. هنگامی که درخواست I-829 مورد تأييد قرار گرفت، اقامت دائم بی قید و شرط به سرمایه گذاران EB-5 اعطا مي شود.

مراکز منطقه ای EB-5

دو گزینه سرمایه گذاری وجود دارد که متقاضیان رواديد EB-5 با آن روبرو هستند. متقاضیان EB-5 می توانند سرمایه گذاری خود را به صورت فردي تسهیل كرده یا می تواند از طریق يكمرکز منطقه ای EB-5 سرمایه گذاری كنند. در صورتی که متقاضی به صورت فردي سرمایه گذاری كند، خود باید پروژه اي را براي سرمایه گذاری بيابد. وي همچنين باید مدیریت مستقیم را در نظارت بر پروژه سرمایه گذاری خود بر عهده گيرد. متقاضیان EB-5 همچنین می توانند از طریق مراکز منطقه ای EB-5 سرمایه گذاری كنند. مراکز منطقه ای EB-5 تخصيص USCIS را برای مدیریت پروژه های سرمایه گذاری EB-5 دارند. سرمایه گذاری EB-5 از طریق یک مرکز منطقه ای چندین مزیت دارد. مراکز منطقه ای شرايط مورد نیاز براي ایجاد کار EB-5 انعطاف پذیر تري دارند و همچنین معمولا می توانند از طریق جذب سرمایه گذاران متعدد سرمايه گذاري مشترك بزرگتري انجام دهند. مراکز منطقه ای همچنين باید به طور فعال به مقررات USCIS پایبند باشند که می تواند به حذف قيد و بند هاي سرمایه گذاران كمك كند، در حالي كه اگر سرمایه گذاران به صورت فردي سرمایه گذاری مي كردند مسئول اجراي تمام دستورالعمل ها بودند. در عوض، مراکز منطقه ای با تقاضاي دخالت مستقیم کمتر به سرمایه گذار اين امكان را مي دهد كه كمتر درگير رویکرد برنامه EB-5 شود. تقریبا 90 درصد از متقاضیان سرمایه گذاری خود را از طریق یک مرکز منطقه ای انجام مي دهند./p>

اقامت دائم در ايالات متحده

مهاجراني که با موفقیت برنامه رواديد EB-5 را با داشتن درخواست پذیرفته شده I-829 تكميل كنند، مقیم دائم قانونی ایالات متحده مي شوند. به مقيم هاي دائم یک گرين كارت داده می شود که اجازه زندگی و کار در ایالات متحده را به طور دائم براي آنها فراهم مي كند. مقيم هاي دائم می توانند در هر نقطه از ایالات متحده كه می خواهند زندگی و کار كنند. مقيم هاي دائم می توانند بدون نیاز به رواديد سفر كنند و بدون نیاز به حمایت یک کارفرمای امريكايي در ایالات متحده کار كنند. اقامت دائم همچنين می تواند به همسر و فرزندان مجرد زیر 21 سال سرمایه گذار EB-5 اعطا شود.

شهروندي امريكايي

سرمایه گذاران EB-5 فرصت تبدیل شدن به شهروندان امريكايي را بعد از تكميل برنامه EB-5 دارند. برای اينكه دارندگان رواديد EB-5 واجد شرایط تبدیل شدن به یک شهروند امريكايي باشند، ابتدا باید به مدت حداقل پنج سال مقيم دائم باشند. سپس دارنده رواديد EB-5 می تواند فرآیند تابعیت را طي كند که امكان تبدیل شدن به یک شهروند امریکایی را براي وي فراهم مي نمايد. شهروندان امریکایی حتی از حقوق بیشتري نسبت به اقامت دائم برخوردار مي شوند. به شهروندان حق رای اعطا مي شود که به موجب آن مي توانند در انتخابات فدرال، ایالتی، محلی و عمومی شرکت کنند. حمایت از اعضای خانواده خارجی نیز برای شهروندان امریکایی آسان تر است. شهروندان همچنين واجد شرایط برنامه های مزایای دولتي خاص نيز مي شوند.

نظر خود را اضافه كنيد

با استفاده از فیس بوک خود یک پیغام بگذارید شرایط استفاده و سیاست شخصی. اسم فیس بوک شما,عکس ; سایر اطلاعات شخصی شما که در معرض عموم در فیس بوک می باشد با گذاشتن این پیغام به اشتراک گذاشته می شود.