+1-800-997-1228
وبلاگ رواديد EB-5

آيا کارهای عقب افتاده در دسته EB-5 وجود خواهد داشت؟

Kate Kalmykov

از ميان 140,000 رواديد مهاجرتي مبتني بر استخدام موجود در هر سال، 10,000 رواديد به دسته بندی اولویت پنجم مبتني بر استخدام (EB-5) اختصاص داده شده است. بسیاری از مردم این تصور غلط را دارند که اين 10,000 رواديد تنها رواديد سرمایه گذاران EB-5 هستند. در واقع، این 10,000 رواديد برای سرمایه گذاران و همه وابستگان آنها است که براي گرين كارت با آنها پردازش مي شوند.

از 10,000 رواديد EB-5 داده شده در سال، 3,000 مورد به طور خاص برای افرادی که در مراکز منطقه ای USCIS سرمایه گذاری مي كنند كنار گذاشته شده است. در حالی که 3,000 مورد به طور خاص برای متقاضیان مرکز منطقه ای کنار گذاشته است، موارد بیشتري را هم می توان از 10,000 مورد باقي مانده در صورتي كه در سال استفاده نشوند به آنها اختصاص داد. علاوه بر این، 3,000 رواديد EB-5 برای سرمایه گذاراني كنار گذاشته شده است که $500,000 را در يك «منطقه استخدام هدفمند» (TEA) سرمايه گذاري مي كنند.

در طول چند سال گذشته، ما شاهد افزایش استفاده از رواديد EB-5 بوده ايم. در سال 2011، 3,463 رواديد مهاجر EB-5 صادر شد. با توجه به آمار هاي وزارت خارجه منتشر شده در ماه مارس سال 2012، ما تا كنون 2,405 رواديد را در این سال صادر كرده ايم. در حالی که چین بیش از 50% از رواديدهای صادر شده در طول پنج سال گذشته را به خود اختصاص داده است، کره جنوبی، بریتانیا، تایوان و ایران نیز تا به حال سطح بالایی از متقاضیان EB-5 داشته اند.

محبوبیت برنامه EB-5 همراه با قیمت مناسب آن برای بسیاری از سرمایه گذاران خارجي ممکن است در چند سال آينده باعث شود كه حد 10,000 رواديد را پر كند. اگر این اتفاق بيفتد، سرمایه گذاران EB-5 مي بينند كه «كار آنها به تعويق افتاده است» یا در یک خط انتظار برای پردازش برای گرين كارت از طریق پردازش کنسولی یا از طریق تغییر وضعیت قرار گرفته اند. به همین ترتیب، همانند ديگر دسته هاي اولویت رواديد مهاجر مبتني بر استخدام، هر کشور فقط می تواند 7 درصد از کل رواديد های مهاجرت سالانه را در هر سال استفاده کند. افزایش تقاضا توسط اتباع چینی که منجر به گذشتن تعداد اتباع آن کشور از مقدار حداکثر تعداد رواديد EB-5 اختصاص داده شده به آنها در آن سال مي شود نیز می تواند باعث ايجاد کارهای عقب افتاده در يك کشور خاص شود، همان طور كه ما در دسته هاي EB-2 و EB-3 شاهد آن هستيم. بسیاری از ذینفعان EB-5 اميد دارند، که تلاش هايي براي تأييد مجدد به عنوان بخشی از برنامه آزمايشي مرکز منطقه ای EB-5، كه افزایش تعداد یا شفاف سازي توسط کنگره، که محدوديت تنها به متقاضیان سرمایه گذار اصلی، انجام شود.

نظر خود را اضافه كنيد

با استفاده از فیس بوک خود یک پیغام بگذارید شرایط استفاده و سیاست شخصی. اسم فیس بوک شما,عکس ; سایر اطلاعات شخصی شما که در معرض عموم در فیس بوک می باشد با گذاشتن این پیغام به اشتراک گذاشته می شود.