+1-800-997-1228
EB5 Investors

اطلاعات بیشتر در مورد EB-5

اطلاعات بیشتر در مورد رواديد EB-5

مقدار قابل توجهی اطلاعات وجود دارد که يك متقاضی بايد قبل از ورود به برنامه رواديد EB-5 آنها را درک كند. صفحات ما در مورد اصول EB-5 منابع دقيقي را برای آغاز برنامه سرمایه گذاری EB-5 فراهم می کند. این شامل اطلاعات EB-5 در مورد تاریخچه این برنامه، الزامات، فرآیند، مراکز منطقه ای، پروژه ها، اقامت دائم، و تابعيت ایالات متحده مي شود. بخش فرم های EB-5 ما نیز يك ديد كلي از فرم های مختلف و درخواست هاي مورد نياز در طول روند رواديد EB-5 را فراهم می کند. با این حال، ما حتی اطلاعات عميق تري را نيز در مورد برنامه EB-5 جمع آوري كرده ايم. این اطلاعات شامل اطلاعات در مورد اخذ تخصيص مرکز منطقه ای EB-5، مناطق استخدام هدفمند (TEA)، برنامه هاي مهاجر سرمایه گذار بین المللی، مسائل اوراق بهادار SEC، و واژه نامه مي شود.

چگونگي تبدیل شدن به یک مرکز منطقه ای EB-5

های

مزایای بسیاری براي تبدیل شدن به یک مرکز منطقه ای EB-5 وجود دارد. این مزایا شامل يك منبع تأمین مالی جایگزین با بهره پایین برای نهاد هاي تجاري امريكايي قابل استفاده در کسب و کارهای متنوع مي باشد. سرمایه گذاران EB-5 که در مراکز منطقه ای سرمایه گذاری مي كنند همچنين منوط به الزامات ایجاد شغل کمتر سختگیرانه اي نسبت به کسانی هستند که در پروژه هایی سرمایه گذاری مي كنند که به صورت مستقل از مرکز منطقه ای اداره می شوند. مراکز منطقه ای می توانند مشاغل القائي و غیر مستقیم ایجاد شده توسط پروژه خود را در الزامات ایجاد شغل پروژه EB-5 خود به شمار آورند که مستند سازي و ايجاد آن راحت تر است. 6 مرحله کلی وجود دارد که کسانی که به دنبال تخصيص مرکز منطقه ای هستند باید آنها را برآورده كنند. این مراحل شامل تعيين حوزه مرکز منطقه ای، يافتن متخصصان مورد نیاز برای کمک به روند شکل گیری، ارائه درخواست I-924 USCIS، ارسال دادخواست I-526 به USCIS، اداره پروژه هاي EB-5، و واصل کردن دادخواست I-829 مي شود.

مناطق استخدام هدفمند

يك منطقه استخدام هدفمند (TEA) منطقه اي جغرافیایی است که تخصيص خاصي از ايالتي که در آن واقع شده است یا از USCIS دارد. متقاضیان رواديد EB-5 که در پروژه اي واقع در TEA سرمایه گذاری مي كنند ممکن است واجد شرایط حداقل مقدار سرمایه گذاری کاهش يافته بشوند. کسانی که در پروژه های EB-5 واقع در یک منطقه استخدام هدفمند سرمایه گذاری مي كنند ممکن است به جاي 1 میلیون دلار، فقط ملزم به سرمایه گذاری $500,000 باشند. برای واجد شرایط تخصيص TEA بودن، پروژه EB-5 یا باید در منطقه اي با نرخ بالای بیکاری یا در یک منطقه روستایی واقع شده باشد.

مسائل اوراق بهادار EB-5

در صورتی که سرمایه گذاری EB-5 واجد شرایط اوراق بهادار باشد ممکن است منوط به قوانين دقیق کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده بشود. اوراق بهادار شامل سهام، اوراق قرضه، سفته، و قراردادهای سرمایه گذاری مي باشد. اگر يك سرمایه گذاری واجد شرایط اوراق بهادار شود پس منوط به مقررات بسیار پر هزینه اي مي گردد که می تواند سرعت روند رواديد EB-5 را کاهش دهد. با این حال، اگر همه مقررات به دقت دنبال شوند و معیارهای خاص محقق گردند سرمایه گذاری EB-5 می تواند واجد شرایط معافیت اوراق بهادار گردد.

نظر خود را اضافه كنيد

با استفاده از فیس بوک خود یک پیغام بگذارید شرایط استفاده و سیاست شخصی. اسم فیس بوک شما,عکس ; سایر اطلاعات شخصی شما که در معرض عموم در فیس بوک می باشد با گذاشتن این پیغام به اشتراک گذاشته می شود.