+1-800-997-1228
EB5 Investors

اطلاعات روادید

روادید چیست؟

روادیدهای ایالات متحده به افراد خارجی امکان می دهد که برای یک مدت موقت یا دائم وارد ایالات متحده شوند. دسته بندیهای بسیار متفاوتی درباره روادید ایالات متحده وجود دارد و روادید خاصی که یک فرد خارجی نیاز دارد بسته به وضعیت خاص اوست. کلیه روادیدهای ایالات متحده شامل یک روند درخواست است. این روند بسته به نوع روادید غیرمهاجرت یا روادید مهاجرتی که پیگیری می شود متفاوت است. افرادی که خارج از ایالات متحده زندگی می کنند به طور معمول باید از طریق وزارت امور خارجه درخواست روادید کنند که نیازمند مصاحبه در سفارت یا کنسولگری ایالات متحده است. اکثرمتقاضیان روادید از جمله آنهایی که در داخل ایالات متحده زندگی می کنند نیز باید یک فرم تقاضا به دفتر خدمات تابعیت و مهاجرت ایالات متحده تسلیم کنند. سپس اتباع خارجی مقیم می توانند برای مدت تعیین شده ای که روادید خاصشان به آنها اجازه می دهد، وارد ایالات متحده شوند.

روادیدهای غیرمهاجرت

روادیدهای غیرمهاجرت به افراد خارجی اجازه می دهد برای یک مدت موقت تعیین شده وارد ایالات متحده شوند. روادیدهای غیرمهاجرت شامل روادید بازدید، روادید مبادله،و روادید کارموقت هستند. روادید بازدید به افراد خارجی امکان می دهد که برای تجارت، گردشگری، تفریح یا معالجات پزشکی از ایالات متحده دیدن کنند. نمونه های روادید بازدید شامل روادید B-1 برای بازدیدکننده ها ی کاری و روادید B-2 برای گردشگران است. روادید مبادله به افراد خارجی این امکان را می دهد که در برنامه های تبادلات دانشگاهی، آموزشی، فرهنگی، دولتی یا حرفه ای شرکت کنند. نمونه های روادید مبادله شامل روادید J-1 مختص شرکت کنندگان در برنامه های تبادل فرهنگی است. روادید دانشجویی به دانشجویان خارجی این امکان را می دهد که برای تحصیل در کالج ها و دانشگاه های ایالات متحده به آمریکا بیایند. نمونه هایی از روادید دانشجویی شامل روادید F-1 برای دانشجویان و روادید M-1 برای شرکت کنندگان در برنامه حرفه ای دانشجویی است. آخرین دسته اصلی روادید غیرمهاجرت، روادید کارگر موقت است. روادید کارگر موقت برای کارگران خارجی است که جهت اشتغال وارد ایالات متحده می شوند. نمونه هایی از روادید کارگر موقت عبارتند از روادیدهای H-1B برای کارگران کارهای تخصصی، روادیدهای E-2 مختص سرمایه گذاران پیمانی، روادید هایL-1 برای انتقالات بین شرکتی، و روادیدهای O-1 مختص افرادی است که دستاورد و یا توانایی فوق العاده دارند.

روادیدهای مهاجرت

روادیدهای مهاجرت به خارجیان این امکان را می دهد که به عنوان مقیمان دائم قانونی در ایالات متحده کار و زندگی کنند. ورود به ایالات متحده با استفاده از روادید مهاجرت فرد را مقیم دائم قانونی یا دارنده کارت سبزمی کند. روادیدهای مهاجرت به روابط خانوادگی، انتخاب شدن در قرعه کشی تنوع روادید، پناهندگی، و یا روادیدهای مهاجرت مبتنی بر اشتغال بستگی دارند (به اعضای خاصی ازخانواده شهروندان یا مقیمان دائم ایالات متحده این امکان را می دهد که به ایالات متحده مهاجرت کنند).

برنامه روادید تنوع مهاجر، که به عنوان قرعه کشی کارت سبز نیز شناخته می شود، به متقاضیان از کشورهایی که از لحاظ تاریخی نرخ پایین مهاجرت به ایالات متحده را دارند، اعطا می شود. روادیدهای برنامه تنوع به طور تصادفی توسط رایانه انتخاب می شوند. روادیدهای مبتنی بر اشتغال به کارگرانی داده می شود که برای کار دائم به ایالات متحده مهاجرت می کنند. روادید مبتنی بر اشتغال پنج دسته اند. روادید EB-1A مختص کارگران با توانایی فوق العاده ای است،روادید EB-1B برای پژوهشگران خارجی و یا اساتید برجسته است، روادید EB-1C مختص مدیران و مدیران اجرایی است که از شرکت های چند ملیتی منتقل شده اند، روادید EB-2 مختص کارگران با مدارج عالیه یا اتباعی است که مهاجرت آنها در جهت منافع ملی است، روادید EB-3 مختص کارگران متخصص، غیرمتخصص و حرفه ای است، روادید EB-4 به کارکنان دینی داده می شود و روادید EB-5 به سرمایه گذاران مهاجری داده می شود که در یک کاروکسب آمریکایی سرمایه گذاری می کنند.

نظر خود را اضافه كنيد

با استفاده از فیس بوک خود یک پیغام بگذارید شرایط استفاده و سیاست شخصی. اسم فیس بوک شما,عکس ; سایر اطلاعات شخصی شما که در معرض عموم در فیس بوک می باشد با گذاشتن این پیغام به اشتراک گذاشته می شود.