+1-800-997-1228
اصول EB-5

اقامت دائم

اقامت دائم ايالات متحده چيست؟

اقامت دائم ایالات متحده، يك وضعیت مهاجرتي است که به مهاجران اجازه مي دهد به طور دائم در ایالات متحده زندگی و کار كنند. به مهاجران خارجی که اقامت دائم قانونی به دست مي آورند يك کارت اقامت دائم که به نام گرين كارت شناخته شده است داده می شود. متقاضیان رواديد EB-5 پس از اينكه درخواست I-526 آنها توسط USCIS تأييد شد به مقيم دائم تبدیل مي شوند. با این حال، آنها به جای اقامت دائم كامل در این مرحله از روند رواديد EB-5، اقامت دائم مشروط 2 ساله كسب مي كنند. این امر، متقاضیان را قادر می سازد به ایالات متحده آمده و بر سرمایه گذاری EB-5 خود برای یک دوره دو ساله نظارت كنند. در پایان این دوره، سرمایه گذار با واصل کردن يك درخواست I-829 برای اقامت دائم کامل درخواست مي دهد. هنگامی که این درخواست قبول شد، سرمایه گذار، همسر و فرزندان مجرد زیر 21 سال وي مي توانند برای همیشه در ایالات متحده زندگی و کار کنند. آنها همچنین امكان درخواست براي كسب تابعيت کامل امريكايي را پس از 5 سال خواهند داشت.

حقوق مقيم هاي دائم (دارندگان گرين كارت)

مقيم هاي دائم ایالات متحده، كه به دارندگان گرين كارت نيز مشهورند، از حقوق بسیاری برخوردارند. مقيم هاي دائم می توانند به طور دائم و در هر نقطه در داخل ایالات متحده زندگی و کار کنند. بنابراین، مقيم هاي دائم می توانند در هر ايالتي از ایالات متحده که بخواهند زندگی و کار كنند. مقيم هاي دائم به طور کامل توسط همه قوانین فدرال، ایالتی و محلی ایالات متحده محافظت می شود. مقيم هاي دائم به یکی از بهترین سیستم هاي آموزش عالي در جهان دسترسی دارند و ممکن است قادر به اجتناب از هزینه های بین المللی در کالج ها و دانشگاه هاي درون ايالتي باشند. مقيم هاي دائم با زندگی در ایالات متحده، به مراقبت های پزشکی در سطح جهانی دسترسی نزديك خواهند داشت. همچنين مقيم هاي دائم اگر بخواهند می توانند در طول دوره اقامت دائم خود، به هر نقطه در خارج از ایالات متحده سفر کنند. آنها همچنین اگر بخواهند حق اخذ تابعيت امريكايي را دارند، اگر چه این جزء الزامات اقامت دائم نیست.

حقوق اقامت دائم

 • زندگی و کار در هر نقطه از ایالات متحده
 • حفاظت كامل تحت قوانین محلی، ایالتی، و فدرال ایالات متحده
 • دسترسی به سیستم آموزش عالی در سطح جهانی
 • دسترسی به مراقبت های پزشکی در سطح جهانی
 • امكان سفر به خارج از ایالات متحده
 • امكان اخذ تابعيت امريكايي

مسئولیت هاي مقيم هاي دائم

علاوه بر داشتن حقوق گسترده، مقيم هاي دائم باید مسئولیت های بسیاری را نیز به انجام برسانند. آنها باید تمام مالیات هاي قابل اطلاق را، مانند شهروندان امریکایی بپردازند. این بدان معنی است که مقيم هاي دائم باید اظهارنامه مالیاتی درآمد را به خدمات درآمد داخلی ایالات متحده (IRS) واصل كنند. این مالیات بندي بر اساس درآمد ناخالص جهاني مقيم هاي دائم مي باشد. با این حال، مهاجران از کشورهایی که با ایالات متحده پیمان مالیاتي دارند می تواند برای پرداخت مالیات خارجی اعتبار دریافت کنند. دارندگان گرين كارت باید تمام مالیات هاي دولتي قابل اطلاق را نیز پرداخت كنند. مانند شهروندان امریکايي، مقيم هاي دائم نيز اگر مذكر و بین سنین 18 تا 25 باشند باید در خدمت داوطلبانه نظام ثبت نام كنند. ثبت نام در خدمت داوطلبانه نظام باعث می شود در صورتی که ایالات متحده وارد جنگ شود این افراد واجد شرایط پيوستن به ارتش ایالات متحده بشوند. مقيم هاي دائم باید از شخصیت اخلاقی خوب نیز برخوردار باشد.

مسئولیت هاي مقيم هاي دائم

 • پرداخت مالیات دولتي قابل اطلاق
 • پرداخت مالیات فدرال قابل اطلاق
 • ثبت نام مردان 18 تا 25 سال در خدمت داوطلبانه نظام
 • شخصیت اخلاقی خوب
 • الزامات حضور فیزیکی

اقامت دائم در مقابل تابعيت(شهروندي)

تابعيت ایالات متحده و اقامت دائم یکسان نیستند. مقيم هاي دائم مجاز به داشتن گذرنامه امريكايي نمي باشند. بلكه، مقيم هاي دائم اتباع کشور مطبوع خود باقی می مانند. مقيم هاي دائم ایالات متحده مجاز به رأی دادن در انتخابات ایالات متحده و یا نامزدي براي كسب مقام دفتري نمي باشند. شهروندان ممکن است راحت تر بتوانند اعضای خانواده خود را به ایالات متحده بياورند و دسترسی بیشتري به مشاغل فدرال داشته باشند. شهروندان امریکایی همچنين واجد شرایط دریافت کمک های فدرال و برنامه های بهره وري مانند درمان و امنیت اجتماعی مي باشند. مقيم هاي دائم در معرض شرایط اقامت فیزیکی هستند در حالی که شهروندان ایالات متحده اينگونه نيستند. به عنوان مثال، مقيم هاي دائم، ممکن است وضعیت اقامت خود را از دست بدهند اگر آنها برای بیش از یک سال بدون اخذ مجوز مناسب هنگام ورود دوباره، خارج از ایالات متحده باقی بماند، اگر هنگام بازگشت پس از دو سال اجازه ورود دوباره بگيرد اما رواديد اخذ نكنند، اگر آنها با هدف زندگی به طور دائم به كشور دیگری بروند، یا اگر هنگام زندگی در خارج از کشور برای هر مدتي موفق به تکمیل كردن پرونده مالیاتی فدرال نشوند. به منظور برخوردار شدن از حقوق کامل شهروندي، مقيم هاي دائم باید برای اخذ تابعيت امريكايي خود تشكيل پرونده بدهند. مقيم هاي دائم مي توانند با درخواست تابعیت خود از طریق USCIS تابعيت كامل امریکایی اخذ كنند. مقيم هاي دائم معمولا پس از ماندن برای یک دوره پنج ساله در داخل ایالات متحده ، قادر به تشكيل پرونده برای اخذ تابعيت کامل خود هستند.

 

حق

مقيم هاي دائم

شهروندان امریکایی

زندگی و کار در هر نقطه در ایالات متحده ؟

بلي

بلي

تحت حفاظت قوانین ایالات متحده؟

بلي

بلي

دسترسی به سیستم آموزش عالی؟

بلي

بلي

دسترسی به مراقبت های پزشکی؟

بلي

بلي

امكان مسافرت به خارج از ايالات متحده؟

بلي

بلي

امكان اخذ پاسپورت امريكايي؟

خير

بلي

نامزدي براي كسب يك مقام دفتري؟

خير

بلي

دسترسي به منافع فدرال؟

خير

بلي

باید از الزامات اقامت متابعت كند؟

بلي

خير

نظر خود را اضافه كنيد

با استفاده از فیس بوک خود یک پیغام بگذارید شرایط استفاده و سیاست شخصی. اسم فیس بوک شما,عکس ; سایر اطلاعات شخصی شما که در معرض عموم در فیس بوک می باشد با گذاشتن این پیغام به اشتراک گذاشته می شود.