+1-800-997-1228
فهرست هاي راهنما

عاملان مهاجرت

وکلای اقامت دائم از اجزای اصلی برنامه سرمایه‌گذار مهاجر EB-5 است. وکلای اقامت دائم به طور منظم با متقاضیان روادید EB-5، پروژه‌های EB-5، و مراکز منطقه‌ای برای اطمینان از اینکه تمامی الزامات USCIS احراز می‌شود کار می‌کنند. وکلای اقامت دائم به شرکت‌کنندگان در برنامه EB-5 کمک می‌کنند تمامی اسناد ضروری USCIS و دستگاه‌های دیگری که در برنامه EB-5 نقش دارند تکمیل و ارائه شود.

ضروری است که شرکت‌کنندگان در برنامه EB-5 وکیل اقامت دائم را پیدا کنند که در برنامه سرمایه‌گذار مهاجر تجربه داشته باشد. وکلای اقامت دائم تقریبا در تمامی مراحل فرایند EB-5 نقش زیادی دارند. بنابراین، ضرورت دارد که شرکت‌کنندگان در EB-5 وکیل صلاحیت‌دار را پیدا کنند که از کار با وی احساس آسودگی می‌کنند.

فهرست وکلای اقامت دائم را مرور کنید. ما فقط وکلایی را در فهرست درج می‌کنیم که تجربه مستقیم در برنامه روادید EB-5 دارند. برخی از وکلای اقامت دائم به زبان‌های مختلف صحبت می‌کنند تا فرایند EB-5 برای شرکت‌کنندگان خارجی آسان‌فهم شود. وکیل اقامت دائم مورد نیاز خود را در این فهرست پیدا کنید.

یک متخصص EB5 پیدا کنید