+1-800-997-1228
وبلاگ رواديد EB-5

I-9 ها و EB-5 ها: چه رابطه اي دارند؟

Kate Kalmykov

قوانین مهاجرت فدرال کارفرمایان را ملزم مي دارد هویت و واجد شرایط کار بودن استخدامي های جدید خود را با تکمیل یک فرم تصدیق واجد شرایط بودن استخدام برای هر کارمند به نام فرم I-9، تأييد كنند. فرم هاي I-9 باید برای هر استخدامي جدید ظرف سه روز اول اشتغال تكميل شود. در طول پردازش I-9، کارکنان باید به فرد تكميل كننده سند I-9 (مانند پرسنل منابع انسانی) براي تأييد هویت خود و به منظور بررسی و اثبات داشتن جواز کار در ایالات متحده مراجعه كنند.

فرم I-9 سه دسته از اسناد را فراهم می کند که باید به منظور تکمیل تأييديه ارائه شوند. استخدامي های جدید باید يكي از موارد زير را تسلیم كنند:

  • یک سند «ليست A» که هم هویت وي و هم مجوز کار وي در ایالات متحده را تصديق مي كند، اسناد ليست A می توانند يك پاسپورت امریکايي، گرين کارت یا سند جواز كار (EAD) صادر شده توسط USCIS باشند
  • یک سند لیست B، که هویت استخدامي های جدید را تصديق مي كند مثل گواهینامه رانندگی یا کارت شناسایی نظامی به همراه یک سند لیست C که جواز کار در ایالات متحده را تصديق مي كند مانند یک کارت شماره تأمین اجتماعی یا يك گواهی تولد امريكايي

کارفرمایان مستلزم تأييد وضعیت کارکنان در ایالات متحده برای اهداف I-9 تنها لازم است تعیین كنند كه آیا اسناد ارائه شده به آنها به صورت منطقی معتبر به نظر می رسد و متعلق به فرد ارائه كننده آن هست يا خير. اگر کارفرما معتقد است که اسناد و مدارک ارائه شده به آنها قابل قبول است، پس ديگر مجبور نیست اقدامات دیگري به منظور بررسی واجد شرایط کار بودن و هویت کارمند انجام دهد. در واقع، وزارت دادگستری (DOJ) بارها به کارفرمایان در برابر «پيش-تفكيك» متقاضیان یا مستند كردن بیش از اندازه فرم I-9 هشدار داده است، چرا كه تبعیض آمیز به نظر می رسد.

براي کارفرمايان نگران در مورد انطباق با الزامات I-9، با توجه به افزایش ممیزی و تحقیقات توسط اداره مهاجرت و گمرک (ICE)، گزینه ای برای استفاده داوطلبانه از یک سیستم مبتنی بر اینترنت توسعه یافته توسط وزارت امنیت داخلی با همكاري اداره تأمین اجتماعی، به نام تأييد الكترونيك (E-Verify) وجود دارد. این سیستم به کارفرمایان اجازه می دهد تا اطلاعات فراهم شده توسط استخدامي های جدید در فرآیند I-9 را با انواع پایگاه داده های دولتی مقايسه كنند. سیستم براي کارفرما تأييد مي كند كه آيا کارمند مجاز به کار است يا خير یا اينكه اختلافي در اطلاعات وجود دارد که نیاز به حل و فصل شدن دارد، كه با عنوان «عدم تأييد آزمایشی» شناخته مي شود.

پس چرا I-9 ها به زمینه رواديد سرمایه گذار مهاجر EB-5 مربوطه مي شوند؟ برای متقاضیان EB-5 فردي که باید ده شغل امريكايي را به ازای هر کارمند ايجاد كنند، USCIS اغلب I-9 هاي شركت هاي تجاری جديد را مطالبه مي كند تا تعیین كند كه آیا سرمایه گذار الزام ده شغل به ازای هر سرمایه گذار در برنامه EB-5 را برآورده كرده است يا خير. در زمینه مرکز منطقه ای، مراکز خاص ممکن است بر استخدام مستقیم توسط شرکت پروژه تکیه کنند. این امر در صنایع خاصی مانند تولید، مهمان نوازی، کمک به زندگی، یا رستوران ها رايج است که در آن شرکت پروژه ممکن است تعدادی کارکنان مستقیم را برای انجام عملیات استخدام كند. اگرچه این مشاغل توسط USCIS «غیرمستقیم» تلقي مي شوند چرا که آنها کارمندان شرکت تجاری جديد نیستند، اگر مدل اقتصادی اساسی از شغل هاي مستقیم پروژه برای محاسبه شغل کل استفاده كند (شامل اشتغال غیر مستقیم و القائي) استخدام توسط شرکت پروژه باید در مرحله I-829، اغلب از طریق استفاده از I-9 ها ثابت شود.

وقتی I-9 ها در سطح I-829 به دست USCIS مي رسند ما ديده ايم كه خود خدمات، کارکنان را از طریق تأييد الكترونيك بررسي كرده است. در برخي موارد، که در آن مشخص شده بود که کارمندان در زمینه EB-5 کارگران امريكايي، يعني شهروندان امریکایی یا مقیم هاي دائم نبودند، حتی وقتي تمام اقدامات معقول توسط کارفرما مطابق با روش های مشخص شده توسط USCIS انجام شده بود، آن شغل ها هنوز هم از تعداد شغل هاي شمارش شده برای اهداف I-829 حذف شدند. این امر باعث ایجاد تضاد برای کارفرمایاني مي شد كه از روش هاي مشخص شده برای آنها در شیوه تأييد اشتغال خود در تطابق با راهنمایی های فدرال، از جمله کتاب راهنماي M-274 برای کارفرمایان تبعيت مي كردند. کارفرمایان همچنين ممکن است خود را در شرايط سختي براي اثبات وضعیت مهاجرت کارمند برای برآورده كردن الزامات USCIS EB-5 بيابند در حالی که مراقب هستند قوانين ضد تبعیض از قانون مهاجرت و ملیت در § 274B را نقض نكنند.

علاوه بر این، برگرداندن I-9 ها به USCIS در حالي كه مملو از نقض فنی یا اساسی هستند نیز می تواند تحقیقات ناخواسته اي را توسط آژانس ICE در اسناد این شرکت موجب شود. آنهايي كه تخلف داشته باشند ممكن با مجازات های مدنی مواجه شوند. به همین ترتیب، کارفرمایانی که آگاهانه اقدام به استخدام یا ادامه به كار گيري کارگران غیر مجاز كنند ممكن است با مسئولیت کیفری و مدنی روبرو شوند. دولت اوباما از زمان آغاز به كار، شرکت هاي بسياري را با صدور اطلاعیه بازرسی برای I-9 هاي آنها و تحمیل جریمه های مدنی برای تخلفات اساسی و فنی براي عبرت ديگران مجازات كرده است. با رسیدن سرمایه گذاران بیشتر و بیشتري به مرحله I-829، انتظار می رود که I-9 هاي ارسال شده براي نشان دادن ایجاد شغل با موشکافی بیشتري در تلاش برای حصول اطمینان از انطباق روبرو شوند.

نظر خود را اضافه كنيد

با استفاده از فیس بوک خود یک پیغام بگذارید شرایط استفاده و سیاست شخصی. اسم فیس بوک شما,عکس ; سایر اطلاعات شخصی شما که در معرض عموم در فیس بوک می باشد با گذاشتن این پیغام به اشتراک گذاشته می شود.